Home  » 
10 năm gian nan xin thường trú nhân của người phụ nữ gốc Việt

10 năm gian nan xin thường trú nhân của người phụ nữ gốc Việt

Xuân đến Úc khi mới 19 tuổi. Năm đó, người nhà của em bảo lãnh em sang Úc bằng visa du lịch. Cũng như bao người di dân khác đến Úc muốn có cuộc sống tốt hơn và không muốn quay về Việt Nam để chịu cuộc sống cực khổ, Xuân quyết định mạo hiểm với một con đường khác để xin ở lại Úc.