Home  » 
Việt Nam  » 
Doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý khi xuất khẩu nông sản sang Australia

Doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý khi xuất khẩu nông sản sang Australia

Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết thời gian gần đây việc chậm thông quan hàng hóa nhập khẩu, nhất là ở khâu kiểm dịch, đã trở nên trầm trọng tại Australia, tập trung ở hai bang New South Wales và Victoria.