Home  » 
Việt Nam  » 
Hoa cắt cành Việt Nam được xuất khẩu trở lại sang Australia

Hoa cắt cành Việt Nam được xuất khẩu trở lại sang Australia

Cục Bảo vệ thực vật đã đạt được thỏa thuận với Bộ Nông nghiệp và nguồn nước Australia về biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật mới nhằm thay thế hoạt chất glyphosate đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam.