Kiểm tra y tế đối với người hưu trí khuyết tật 'không hợp lý'

Kiểm tra y tế đối với người hưu trí khuyết tật 'không hợp lý'

Những người hưu trí khuyết tật được chọn ngẫu nhiên như một phần của chương trình kiểm tra tính chính xá c của khoản thanh toán sẽ không cần phải trải qua đá nh giá y tế.

Tổng kiểm toán hôm thứ Năm đã công bố một báo cáo về tính chính xác và kịp thời của các khoản thanh toán phúc lợi của Bộ Dịch vụ Xã hội và Dịch vụ Úc.

Bộ đã bác bỏ khuyến nghị quan trọng của cuộc kiểm toán, trong đó đề xuất các đánh giá y tế có thể được sử dụng để kiểm tra tính đủ điều kiện của những người nhận trợ cấp hỗ trợ người khuyết tật (DSP) nhằm đảm bảo tính chính xác của khoản thanh toán 18,3 tỷ USD.

Trả lời cuộc kiểm toán, Bộ cho biết: “Bộ coi yêu cầu tiến hành đánh giá y tế để xác nhận tính đủ điều kiện tham gia Chương trình Đánh giá Độ chính xác của Thanh toán sẽ tạo thêm gánh nặng vô lý đối với những người nhận lương hưu hỗ trợ khuyết tật được chọn ngẫu nhiên để xem xét”.

Bộ cho biết việc áp dụng các bài kiểm tra sẽ có “tác động không công bằng” đối với một số trong số 765.000 người nhận DSP.

"(Điều đó) có nghĩa là những người nhận DSP đang trải qua quá trình đánh giá Chương trình đánh giá độ chính xác của thanh toán sẽ yêu cầu kiểm tra y tế, do đó đặt thêm gánh nặng cho những người được chọn ngẫu nhiên để xem xét, khi so sánh với nhóm thanh toán rộng hơn",

Services Australia đã thay mặt Bộ cung cấp 124,7 tỷ đô la thanh toán phúc lợi vào năm 2021/22, chiếm khoảng 20% tổng chi tiêu của chính phủ liên bang.

Báo cáo cho thấy có khoản thanh toán vượt mức trị giá 8 tỷ USD được thực hiện vào năm 2021/22, chiếm 6,71% tổng số khoản thanh toán.

Văn phòng kiểm toán ước tính 81,4% người nhận phúc lợi đã nhận được khoản thanh toán chính xác.

Bộ và cơ quan đã chấp nhận 12 khuyến nghị khác về những thay đổi nhằm cải thiện việc giám sát và báo cáo về tính chính xác và kịp thời của thanh toán.

Thu Phương
Link nguồn: https://au.news.yahoo.com/medical-checks-disability-pensioners-unreasonable-064737098.html
Đại dịch thúc đẩy lực lượng lao động y tế của Úc tăng lên

Đại dịch thúc đẩy lực lượng lao động y tế của Úc tăng lên

Đại dịch COVID-19 đã làm tăng lực lượng lao động y tế của Úc, với hơn 140.000 người đăng ký hành nghề mới trong bốn năm qua.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất