Lái xe vượt quá tốc độ cho phép chỉ một chút tại Úc có được bỏ qua không?

Lái xe vượt quá tốc độ cho phép chỉ một chút tại Úc có được bỏ qua không?

Những người lái xe ở Victoria thường xuyên bị phạ t dù chỉ vượt qua giới hạn tốc độ cho phép có 2km/h, trong khi những người lái xe ở NSW lại được bỏ qua nhiều hơn - nhưng có lẽ ít người hiểu rằng tại sao.

Những người lái xe ở Victoria thường xuyên bị phạt dù chỉ vượt qua giới hạn tốc độ cho phép có 2km/h, trong khi những người lái xe ở NSW lại được bỏ qua nhiều hơn - nhưng có lẽ ít người hiểu rằng tại sao.

Không hề có quy định chính thức nào về việc bỏ qua lỗi vi phạm chạy quá tốc độ, nhưng đúng là Cảnh sát NSW có thể đưa ra phán quyết của mình theo cách mà các đồng nghiệp của họ ở Victoria không thể.

Trợ lý Ủy viên John Hartley nói với NRMA: "Nếu bạn vượt quá giới hạn tốc độ quy định cho một đoạn đường, có nghĩa là bạn đang chạy quá tốc độ."

"Một sĩ quan cảnh sát có mức độ tự suy xét đánh giá theo ý mình và có thể cân nhắc một số vấn đề vào thời điểm vi phạm".

Giám đốc điều hành Trung tâm An toàn đường bộ, ông Bernard Carlon cho biết rằng các camera bắn tốc độ "đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Cảnh sát NSW thực thi luật về tốc độ".

"Nếu bạn lái xe nhanh hơn giới hạn tốc độ, có nghĩa là bạn đang chạy quá tốc độ và bạn có thể bị phạt", ông nói.

"Vấn đề dung sai của camera bắn tốc độ không được thảo luận công khai vì lợi ích của an toàn đường bộ."

Tuy nhiên, NRMA được biết rằng các nhân tố chính mà Cảnh sát NSW cân nhắc khi thực thi luật về giới hạn tốc độ là kiểu lái xe, tốc độ cân đối với xe khác, hành vi giao thông và điều kiện đường xá.

Ví dụ, một người lái xe vượt quá giới hạn tốc độ một chút và còn đi quá sát xe phía trước sẽ gần như chắc chắn bị phạt vì cả 2 hành vi phạm tội.

Cảnh sát cũng sẽ thực thi các giới hạn nghiêm ngặt hơn nếu hoàn cảnh có thể gây nguy hiểm, chẳng hạn như trong khu vực đang thi công đường.

Tuy nhiên, một người lái xe, ví dụ, lái xe thông suốt và với tốc độ phù hợp với luồng giao thông trên một đoạn đường giới hạn tốc độ 100 km/h bị phát hiện vượt quá giới hạn tốc độ một vài km/h vẫn có thể được bỏ qua nếu các sĩ quan cảnh sát đánh giá rằng việc này không có khả năng gây ra nguy cơ.

Chúng tôi có lẽ cũng thích các sĩ quan cảnh sát hơn là những camera bắn tốc độ, vì ngoài việc mang lại biện pháp ngăn chặn tốt hơn đối với hành vi xấu, cảnh sát rõ ràng có khả năng tự cân nhắc việc thực thi luật pháp hơn là máy móc.

Việt Tùng - Báo Úc (Theo NRMA)
Những thay đổi về cấp bằng lái xe tại Úc từ ngày 20/11/2017

Những thay đổi về cấp bằng lái xe tại Úc từ ngày 20/11/2017

Bạn đã biết về những thay đổi liên quan tới việc cấp bằng lái xe tại Úc sau ngày 20/11/2017?

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất