Lái xe vượt quá tốc độ ở Úc bị phạ t bao nhiêu?

Lái xe vượt quá tốc độ ở Úc bị phạ t bao nhiêu?

Khi một chiếc xe bị phát hiện chạy quá tốc độ bởi camera bắ n tốc độ, một thông báo vi phạm sẽ được gửi đến người đăng ký sở hữu chiếc xe đó (điều này cũng áp dụng đối với người sở hữu chung có tên được liệt kê đầu tiên trên hồ sơ). Thông báo này cung cấp chi tiết về hành vi bị cáo buộc phạm tội và bao gồm cả một bức ảnh.

Thông báo cho người đăng ký xe 28 ngày để nộp phạt, quyết định ra tòa án, hoặc chỉ định người điều khiển chiếc xe của bạn để người đó phải chịu trách nhiệm. Nếu bạn là người đăng ký xe và bạn trả tiền phạt, bằng lái xe của bạn cũng sẽ bị trừ điểm.

Hình phạt ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ

Vì hình phạt có thể thay đổi từ thời điểm bài viết được viết, nên để chính xác hơn, các bạn có thể kiểm tra lại ở trang web của nơi mình sinh sống.

Queensland

- Vượt quá tốc độ cho phép dưới 13km/h: bị phạt tiền 162 đô, trừ 1 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 13 - 20km/h: bị phạt tiền 243 đô, trừ 3 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 21 - 30km/h: bị phạt tiền 406 đô, trừ 4 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 31 - 40km/h: bị phạt tiền 568 đô, trừ 6 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 41km/h trở lên: bị phạt tiền 1,137 đô, trừ 8 điểm bằng lái, đình chỉ bằng lái 6 tháng.

Ở Queensland, phạt gấp đôi điểm trừ vào bằng lái sẽ áp dụng cho những người tái phạm trong vòng 1 năm. Ở 3 mức vi phạm cao nhất, số điểm trừ sẽ gấp đôi lên, lần lượt là 8, 12 và 16 điểm trừ. Mức tiền phạt và đình chỉ bằng lái vẫn giữ nguyên nếu tái phạm.

Victoria

- Vượt quá tốc độ cho phép dưới 10km/h: bị phạt tiền 194 đô, trừ 1 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 10 - 24km/h: bị phạt tiền 311 đô, trừ 3 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 25 - 29km/h: bị phạt tiền 428 đô, trừ 4 điểm bằng lái, đình chỉ bằng lái 1 tháng.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 30 - 34km/h: bị phạt tiền 505 đô, trừ 4 điểm bằng lái, đình chỉ bằng lái 1 tháng.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 35 - 39km/h: bị phạt tiền 583 đô, trừ 6 điểm bằng lái, đình chỉ bằng lái 6 tháng.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 40 - 44km/h: bị phạt tiền 661 đô, trừ 6 điểm bằng lái, đình chỉ bằng lái 6 tháng.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 45km/h trở lên: bị phạt tiền 777 đô, trừ 8 điểm bằng lái, đình chỉ bằng lái 12 tháng.

New South Wales

- Vượt quá tốc độ cho phép dưới 10km/h: bị phạt tiền 114 đô, với người giữ bằng L và P thì trừ 4 điểm bằng lái, còn không phải 2 loại trên thì trừ 1 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 10 - 20km/h: bị phạt tiền 265 đô, với người giữ bằng L và P thì trừ 4 điểm bằng lái, còn không phải 2 loại trên thì trừ 3 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 21 - 30km/h: bị phạt tiền 455 đô, trừ 4 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 31 - 45km/h: bị phạt tiền 872 đô, trừ 5 điểm bằng lái, đình chỉ bằng lái 3 tháng.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 46km/h trở lên: bị phạt tiền 2,350 đô, trừ 6 điểm bằng lái, đình chỉ bằng lái 6 tháng.

Ở NSW, mức phạt tiền và trừ điểm bằng lái sẽ tăng lên nếu vi phạm lái xe vượt quá tốc độ ở khu vực trường học, cụ thể như sau:

- Vượt quá tốc độ cho phép dưới 10km/h: bị phạt tiền 189 đô, với người giữ bằng L và P thì trừ 5 điểm bằng lái, còn không phải 2 loại trên thì trừ 2 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 10 - 20km/h: bị phạt tiền 341 đô, với người giữ bằng L và P thì trừ 5 điểm bằng lái, còn không phải 2 loại trên thì trừ 4 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 21 - 30km/h: bị phạt tiền 568 đô, trừ 5 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 31 - 45km/h: bị phạt tiền 1,099 đô, trừ 6 điểm bằng lái , đình chỉ bằng lái 3 tháng.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 46km/h trở lên: bị phạt tiền 2,504 đô, trừ 7 điểm bằng lái, đình chỉ bằng lái 6 tháng.

Ở NSW, điểm trừ vào bằng lái sẽ gấp đôi vào khoảng thời gian những ngày lễ.

Tây Úc

- Vượt quá tốc độ cho phép dưới 9km/h: bị phạt 100 đô.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 9 - 19km/h: bị phạt 200 đô, trừ 2 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 20 - 29km/h: bị phạt 400 đô, trừ 3 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 30 - 40km/h: bị phạt 800 đô, trừ 6 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 41km/h trở lên: bị phạt 1,000 đô, trừ 7 điểm bằng lái.

Ở Tây Úc, điểm trừ vào bằng lái sẽ gấp đôi vào khoảng thời gian những ngày lễ và những ngày cuối tuần dài (ngày cuối tuần có trùng cả vào ngày lễ, nghỉ dài từ 3 ngày trở lên).

Nam Úc

- Vượt quá tốc độ cho phép dưới 10km/h: bị phạt tiền 166 đô, trừ 2 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 10 - 19km/h: bị phạt tiền 363 đô, trừ 3 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 20 - 29km/h: bị phạt tiền 738 đô, trừ 5 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 30 - 44km/h: bị phạt tiền 881 đô, trừ 7 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 45km/h trở lên: bị phạt tiền 992 đô, trừ 9 điểm bằng lái, bị đình chỉ bằng 6 tháng.

Ngoài khoản tiền phạt ở trên, tại Nam Úc, người vi phạm phải nộp thêm một khoản tiền 60 đô gọi là thuế VIC (Victims of Crime).

Tasmania

- Vượt quá tốc độ cho phép dưới 10km/h: bị phạt tiền 80 đô, trừ 2 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 10 - 14km/h: bị phạt tiền 110 đô, trừ 2 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 15 - 22km/h: bị phạt tiền 150 đô, trừ 3 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 23 - 29km/h: bị phạt tiền 250 đô, trừ 3 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 30 - 37km/h: bị phạt tiền 450 đô, trừ 5 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 38 - 44km/h: bị phạt tiền 650 đô, trừ 6 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 45km/h trở lên: bị phạt tiền 900 đô, trừ 6 điểm bằng lái.

Northern Territory

- Vượt quá tốc độ cho phép dưới 15km/h: bị phạt tiền 150 đô, trừ 1 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 15 - 30km/h: bị phạt tiền 300 đô, trừ 3 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 31 - 45km/h: bị phạt tiền 600 đô, trừ 4 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 46km/h trở lên: bị phạt tiền 1,000 đô, trừ 6 điểm bằng lái.

Australian Capital Territory

- Vượt quá tốc độ cho phép dưới 15km/h: bị phạt tiền 257 đô, trừ 1 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 15 - 30km/h: bị phạt tiền 380 đô, trừ 3 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 31 - 45km/h: bị phạt tiền 684 đô, trừ 4 điểm bằng lái.

- Vượt quá tốc độ cho phép từ 46km/h trở lên: bị phạt tiền 1,831 đô, trừ 6 điểm bằng lái.

Ở ACT, điểm trừ vào bằng lái sẽ gấp đôi vào khoảng thời gian những ngày lễ và những ngày cuối tuần dài (ngày cuối tuần có trùng cả vào ngày lễ, nghỉ dài từ 3 ngày trở lên).

Việt Tùng - Báo Úc
Những điều cần biết về nồng độ cồn khi lái xe ở Úc (P1)

Những điều cần biết về nồng độ cồn khi lái xe ở Úc (P1)

Tổng hợp những điều cần biết về nồng độ cồn trong máu khi lái xe tại Úc và chi tiết hình phạt ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ khi có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất