Lao động nhập cư bị trả lương thấp

Lao động nhập cư bị trả lương thấp

Một báo cáo mới cho thấy tìn h trạng trả lương thiếu phổ biến đối với những người lao động nhập cư ở Úc với nhiều người không báo cáo vấn đề này do lo ngại bị trục xuất.

Cuộc kiểm toán của Unions NSW, được công bố vào thứ Hai, cho thấy hơn 60 phần trăm quảng cáo việc làm được xem xét trong tám ngành công nghiệp hàng đầu của quốc gia đưa ra mức lương bất hợp pháp.

Hơn 1/3 lao động nhập cư được khảo sát cũng cho biết họ bị trả hoặc đề nghị mức lương thấp hơn vì loại thị thực của họ, trong khi hơn 1/4 nhận mức lương thấp hơn vì quốc tịch của họ.

Công đoàn NSW đang sử dụng những phát hiện mới nhất để kêu gọi bảo vệ nhiều hơn cho người lao động nhập cư.

Thư ký Mark Morey cho biết trong một tuyên bố: “Cuộc kiểm toán của chúng tôi đã vạch trần điều này và chứng minh sự cần thiết của khối thịnh vượng chung để tăng cường nỗ lực dập tắt hành vi xấu của người sử dụng lao động đồng thời trao quyền cho người lao động thực thi các quyền của họ”.

"Hệ thống thị thực bị hỏng và cần cải cách để tăng cường bảo vệ người lao động nhập cư.”

"Ngay bây giờ, có quá nhiều công nhân vẫn bị trói buộc vào chủ lao động của họ do tình trạng thị thực của họ không chắc chắn."

Công đoàn NSW muốn có một bức tường lửa giữa Fair Work Ombudsman và Bộ Nội vụ để những người lao động dễ bị tổn thương có thể hành động chống lại những người chủ vô đạo đức.

Nó cũng muốn có một thị thực thực chất mới để cho phép những người lao động có yêu cầu chưa thanh toán về quyền lợi tại nơi làm việc được ở lại quốc gia có quyền làm việc cho đến khi yêu cầu của họ được giải quyết.

Bộ trưởng Bộ Di trú, Quốc tịch và Đa văn hóa Andrew Giles sẽ tham gia hiệp hội vào thứ Hai để công bố báo cáo mới.


Phuong Dang - Báo Úc/Sydney
Link nguồn: https://www.msn.com/en-au/money/news/underpayment-rife-among-migrant-workers/ar-AA14THfc?ocid=EMMX&cvid=7e24fd8f2ed346059a2e6a2bfd907b85
Australia lo ngại bị tụt lại trong cuộc đua thu hút lao động nhập cư

Australia lo ngại bị tụt lại trong cuộc đua thu hút lao động nhập cư

Tuần trước, báo chí Australia tiết lộ chính phủ liên bang đang xem xét việc nâng giới hạn người nhập cư từ mức 160.000 người hiện nay lên 180.000 người, trong đó 70% là lao động có kỹ năng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất