‘Live well, avoid nursing care, study shows’

‘Live well, avoid nursing care, study shows’

Mọi khía cạnh của cuộc sống đều có thể ảnh hưởng đến tìn h trạng sức khỏe của một người, vì vậy có câu nói này.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu số lượng muốn xác định mức độ nào, đã đưa ra tuyên bố khá rõ ràng rằng những công dân lớn tuổi không khỏe mạnh nhất của Úc có thể mong đợi cơ hội vào viện dưỡng lão của họ tăng gấp đôi.

Nghiên cứu đầu tiên đo lường mối liên hệ cá nhân và kết hợp của các yếu tố lối sống với việc tiếp nhận chăm sóc người cao tuổi, cho thấy nguy cơ rõ rệt nhất ở những người từ 60 đến 75 tuổi.

Sử dụng dữ liệu từ hơn 127.000 nam giới và phụ nữ được tuyển chọn vào Nghiên cứu đoàn hệ 45 tuổi trở lên dài hạn để điều tra quá trình lão hóa khỏe mạnh ở NSW, các nhà nghiên cứu đã chia những người tham gia thành ba nhóm nguy cơ.

Họ được cho điểm lối sống lành mạnh trên 10, với tối đa hai điểm mỗi người được trao liên quan đến năm yếu tố nguy cơ: hút thuốc, hoạt động thể chất, ngồi, ngủ và chất lượng chế độ ăn uống.

Dựa trên ước tính mô hình thống kê, kết quả cũng được điều tra theo nhóm tuổi và chỉ số khối cơ thể.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Alice Gibson từ Đại học Sydney cho biết: “Già hóa dân số là một trong những thay đổi kinh tế và xã hội quan trọng nhất ảnh hưởng đến hầu hết mọi quốc gia trên thế giới.

"Các chiến lược hiệu quả để ngăn chặn hoặc trì hoãn việc người lớn tuổi vào viện dưỡng lão sẽ giúp đảm bảo xã hội có thể chăm sóc đầy đủ cho số lượng người cao tuổi ngày càng tăng."

Một phần tư số người tham gia được xếp vào nhóm có nguy cơ thấp sau khi ghi được 9-10 điểm, Tiến sĩ Gibson cho biết.

Khoảng 62% thuộc nhóm nguy cơ trung bình (6-8 điểm) và 14% ở nhóm nguy cơ cao (0-5 điểm kém lành mạnh nhất).

Trong quá trình "theo dõi" hơn 11 năm sau dữ liệu từ 45 tuổi trở lên, hơn 23.000 hoặc khoảng 18% đối tượng đã được nhận vào nhà lần đầu tiên.

So với những người ở nhóm nguy cơ thấp, nguy cơ nhập viện điều dưỡng cao hơn 43% ở nhóm nguy cơ cao và cao hơn 12% ở nhóm nguy cơ trung bình, Tiến sĩ Gibson lưu ý.

Những người có điểm lối sống thấp nhất (dưới hai trong số 10) nhận thấy nguy cơ vào viện dưỡng lão của họ cao gấp đôi so với những người có điểm cao nhất (9 hoặc 10 điểm).

Điều thú vị là nguy cơ gia tăng cao hơn một chút đối với những người 60-64 tuổi không khỏe mạnh, trong khi các ước tính rủi ro không bị thay đổi do thừa cân.

Bốn trong số năm yếu tố lối sống (ngoại lệ là chế độ ăn uống) có liên quan đến việc nhập viện điều dưỡng, tỷ lệ này cao nhất ở những người hút thuốc.

Những người có thói quen hiện tại có cơ hội nhập viện tăng 55% so với những người không hút thuốc.

Các nhà nghiên cứu cho biết họ hy vọng công việc của mình có thể là "động lực mạnh mẽ để nhiều cá nhân áp dụng hoặc duy trì một lối sống lành mạnh hơn".

Họ viết: “Hơn nữa, phát hiện của chúng tôi cũng có thể khuyến khích đầu tư của chính phủ vào chăm sóc sức khỏe dự phòng và nâng cao sức khỏe do chi phí lớn hơn liên quan đến việc chăm sóc người dân trong các cơ sở giáo dục.”

Thu Phương
Link nguồn: https://au.news.yahoo.com/live-well-avoid-nursing-care-203002515.html
Xu hướng du lịch một mình: Loại bỏ những mâu thuẫn, tiết kiệm hơn

Xu hướng du lịch một mình: Loại bỏ những mâu thuẫn, tiết kiệm hơn

Một mình nhưng không cô đơn, một mình để trải nghiệm mọi thứ theo cách riêng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất