Một học sinh Việt Nam lọt top điểm cao nhất kỳ thi HSC khóa 2017 tại NSW

Một học sinh Việt Nam lọt top điểm cao nhất kỳ thi HSC khóa 2017 tại NSW

Khoảng thời gian chờ đợi đối với 77,000 học sinh Năm 12 tại NSW cuối cùng đã qua khi điểm thi HSC đã được công bố. Và có 1 học sinh Việt Nam đã giành được vị trí trong nhóm những học sinh hàng đầu.

Khoảng thời gian chờ đợi đối với 77,000 học sinh Năm 12 tại NSW cuối cùng đã qua khi điểm thi HSC đã được công bố. Và có 1 học sinh Việt Nam đã giành được vị trí trong nhóm những học sinh hàng đầu.

Kết quả của kỳ thi HSC (Higher School Certificate – Tốt nghiệp trung học) lần thứ 50 đã được công bố vào 6h sáng thứ Năm thông qua tin nhắn văn bản, email và trang trực tuyến.

Vào hôm thứ Tư, 120 học sinh đạt điểm cao nhất của 114 khóa học HSC đã được Thủ hiến NSW gửi lời chúc mừng.

Trong số họ có học sinh Năm 11 John Bivell từ trường Fort Street High ở tây Sydney, và Serena Gao từ trường Smith's High School ở Wollongong.

Danny Yu tới từ Sydney Boys High School nhận được điểm hóa cao nhất trên toàn tiểu bang và Ellie May Taylor từ Loreto Kirribilli giành điểm cao nhất môn kịch nói.

Một bạn học sinh người Việt, Minh Thuan Tran tới từ trường Tempe High School, đã giành điểm cao nhất của khóa học Vietnamese Continuers.

Danh sách học sinh đạt điểm cao nhất các khóa học HSC 2017:

Mã số khóa học | Tên khóa học | Tên | Họ | Tên trường

15000    Aboriginal Studies            Elizabeth Jessie Parsons                Killara High School

15010    Agriculture          Katelyn Zhang    James Ruse Agricultural High School

15020    Ancient History Seraina Elia         Lumen Christi Catholic College

15510    Arabic Continuers            Rand Muthanna Hameed             Al-Badri                Saturday School of Community Languages Liverpool Boys HS Centre

15520    Arabic Extension              Sundos Atasi      Saturday School of Community Languages Liverpool Boys HS Centre

15530    Armenian Continuers     Alisha    Dilanchian           Saturday School of Community Languages Chatswood HS Centre

26079    Automotive Examination              Darragh                Newton               St Stanislaus' College

15030    Biology Dawnlicity           Charls    Fort Street High School

15030    Biology Kara       Durante               Danebank - An Anglican School For Girls

26199    Business Services Examination   Madeleine Amelia           Leehy    Elderslie High School

26199    Business Services Examination   Jordan  Pasqua Good Samaritan Catholic College

26199    Business Services Examination   Katherine            Tejcek   Asquith Girls High School

15040    Business Studies              Benjamin             Rubbo   Wollemi College

15050    Chemistry           Danny   Yu           Sydney Boys High School

15565    Chinese and Literature  Junni     Zhang    Randwick Girls High School

15540    Chinese Beginners          Finnegan             Waugh  NSW School of Languages

15550    Chinese Continuers        Charlie  Hoffman              St Ignatius' College

15570    Chinese Extension           Sabrina Tam       Presbyterian Ladies' College Sydney

15557    Chinese in Context          Jingru    Wang    Sydney Girls High School

15557    Chinese in Context          Shiyi       Zhao      Saturday School of Community Languages Chatswood HS Centre

15580    Classical Greek Continuers           Hebe     Larkin    Pymble Ladies' College

15590    Classical Greek Extension             Hebe     Larkin    Pymble Ladies' College

15600    Classical Hebrew Continuers       Mimi      Smith    Moriah College

15610    Classical Hebrew Extension         Eliezer   Schwarz               Moriah College

15060    Community and Family Studies  Libby     Doyle    Moama Anglican Grammar School

26299    Construction Examination            Bianca   Ritter     Mount Carmel Catholic College

15620    Croatian Continuers        Matthew             Somodvarac       Saturday School of Community Languages Liverpool Boys HS Centre

15070    Dance   Sibel      Alca        Westfields Sports High School

15080    Design and Technology Seraina Danuser               Newcastle Grammar School

15090    Drama   Ellie May              Taylor    Loreto Kirribilli

15100    Earth and Environmental Science              John      Bivell     Fort Street High School

15110    Economics           Rebecca               Rosenberg          Brigidine College Randwick

26399    Electrotechnology Examination Jacob Scott         Wallace Hunter Institute - Maitland

15120    Engineering Studies        Dibyendu            Roy        Sydney Boys High School

15140    English (Advanced)         Hansika Enakshi                Muthukuda        Cherrybrook Technology High School

15140    English (Advanced)         Chuyi     Wang    SHORE - Sydney Church of England Grammar School

15130    English (Standard)           Bailey    Wray     Magdalene Catholic High School

15150    English as a Second Language     Wooyeon (Elise)               Choi       Cheltenham Girls High School

15160    English Extension 1          Liam       Slabber Cranbrook School

15170    English Extension 2          William Christopher        Solomon              Barker College

26499    Entertainment Industry Examination      Mali       Tauro-Cesca       Northern Beaches Secondary College Mackellar Girls Campus

15660    Filipino Continuers          Francesca Mae  Recto    Saturday School of Community Languages Bankstown Girls HS Centre

27299    Financial Services Examination   Lachlan Dunlop Northern Sydney Institute - Hornsby College

15180    Food Technology             Annabelle           Alam      St Patrick's Marist College

15670    French Beginners             Annie    Clarke   Loreto Normanhurst

15680    French Continuers           Emma Marie      Butler    NSW School of Languages

15690    French Extension             Bronte Halstead               Newman             Sydney Girls High School

15190    Geography         Owen    Small     Merewether High School

15700    German Beginners          Andrea DeWaal Wade High School

15700    German Beginners          Rohan Patrick    Sims       Karabar High School Distance Education Centre

15710    German Continuers        Angela  Zha         Fort Street High School

15720    German Extension          Angela  Zha         Fort Street High School

15730    Hindi Continuers              Pratyush              Charde Outside Tutor

15280    History Extension             Cassidy Ainsworth-Grace             Ascham School

26579    Hospitality Examination Emma   Grant    Catherine McAuley Westmead

26579    Hospitality Examination Kaoru Fun           Sato Hui               Carlingford High School

27199    Human Services Examination      Natalie  Schroder              Winmalee High School

15740    Hungarian Continuers    Renata Bettina  Szabolcsik            Saturday School of Community Languages Bankstown Girls HS Centre

15775    Indonesian and Literature            Patrick Bryan      Nugraha               IPEKA Integrated Christian School

15750    Indonesian Beginners    Kamala Manjari Mansfield            Southern Cross Distance Education Centre

15760    Indonesian Continuers  Julia Alice             Kokic     Macarthur Anglican School

15780    Indonesian Extension    Julia Alice             Kokic     Macarthur Anglican School

15767    Indonesian in Context   Shafana                Salsabila               NSW School of Languages

15200    Industrial Technology     Alex Patrick        O'Brien Northern Beaches Secondary College Freshwater Senior Campus

27379    Information and Digital Technology Examination               Napoleon            Lendoudis           Holsworthy High School

15210    Information Processes and Technology Kevin Si Yu          Fang      North Sydney Boys High School

15790    Italian Beginners              Sophie Jane        Shuttleworth     Queenwood School for Girls

15800    Italian Continuers            Ines Francesca  Paxton  Monte Sant' Angelo Mercy College

15810    Italian Extension               Ines Francesca  Paxton  Monte Sant' Angelo Mercy College

15845    Japanese and Literature               Satoko  Masutani             SCECGS Redlands

15820    Japanese Beginners        Rayoung              Kim        Carlingford High School

15830    Japanese Continuers      Tianyue                Zheng   Smiths Hill High School

15850    Japanese Extension        Gabrielle              Seberry                James Ruse Agricultural High School

15837    Japanese in Context       Sally       Yamazaki             NSW School of Languages

15895    Korean and Literature    Wooyeon (Elise)               Choi       Saturday School of Community Languages Strathfield GHS Centre

15870    Korean Beginners            Sneha   Karri       Baulkham Hills High School

15880    Korean Continuers          Pricilla   Lui          NSW School of Languages

15887    Korean in Context           Hee Won             Lee         Saturday School of Community Languages Strathfield GHS Centre

15900    Latin Continuers               Hebe     Larkin    Pymble Ladies' College

15910    Latin Extension Patrick  Ryan      Sydney Grammar School

15220    Legal Studies      Kevin Tinwing    Zou        North Sydney Boys High School

15940    Macedonian Continuers               Marija   Grozdanova       Saturday School of Community Languages Kogarah HS Centre

15240    Mathematics     Julian     Van Gerwen      Fort Street High School

15250    Mathematics Extension 1             Ryder    Chen     North Sydney Boys High School

15250    Mathematics Extension 1             Julian     Van Gerwen      Fort Street High School

15260    Mathematics Extension 2             Stanley Chi Sang               Luk         SHORE - Sydney Church of England Grammar School

15235    Mathematics General 2 Isobel Ruby        Klein      Northern Beaches Secondary College Manly Campus

15235    Mathematics General 2 Kirsten Grace     Schreuder           Barker College

15235    Mathematics General 2 George Weston                Cranbrook School

26799    Metal and Engineering Examination        Timothy James  Dukes   Western Institute - Forbes Campus

15970    Modern Greek Beginners            George Giakoumatos     NSW School of Languages

15980    Modern Greek Continuers          Irene     Theodore            Blakehurst High School

15980    Modern Greek Continuers          Athanasia-Ellada               Vardakis-Vertzayias        Saturday School of Community Languages St George Girls HS Centre

15990    Modern Greek Extension             Constantinos     Karantzias           All Saints Grammar

16000    Modern Hebrew Continuers       Shani     Biton     Kesser Torah College

15270    Modern History                Yamema              Esber     Our Lady of Mercy College Parramatta

15310    Music Extension               Ziyuan   Li             North Sydney Boys High School

15310    Music Extension               Tsz Yan Stephanie            Tam       Abbotsleigh

15290    Music 1 Hannah-Grace   Spreitzer              Wagga Wagga Christian College

15300    Music 2 Ziyuan   Li             North Sydney Boys High School

15300    Music 2 Tsz Yan Stephanie            Tam       Abbotsleigh

16010    Persian Background Speakers    Masih    Ghasemi              Saturday School of Community Languages Arthur Phillip HS Centre

15320    Personal Development, Health and Physical Education   Sarah     Playford               Loreto Normanhurst

15330    Physics Kieran   Shivakumaarun Sydney Boys High School

16020    Polish Continuers             Agata    Krzywanska        Saturday School of Community Languages Ashfield Boys HS Centre

16030    Portuguese Continuers Vania     Da Fonseca Reis                Saturday School of Community Languages Dulwich Centre

26899    Primary Industries Examination Emily Rose          Blyton   Monaro High School

16035    Punjabi Continuers         Harmandeep Singh         Sunner Saturday School of Community Languages The Hills Sports HS Centre

26999    Retail Services Examination         Katya     Gecso   Xavier Catholic College Ballina

16045    Russian Continuers         Sofia      Dmitrieva            NSW School of Languages

15340    Senior Science   Samuel Chiriyankandath               Sebastian            Normanhurst Boys High School

16050    Serbian Continuers         Nikola   Pechanats           St Spyridon College

15350    Society and Culture         Ronahi  Demirbag            Northern Beaches Secondary College Manly Campus

15360    Software Design and Development         Serena  Gao        Smiths Hill High School

16070    Spanish Beginners           Anita     Gibson  NSW School of Languages

16080    Spanish Continuers         Teresa  Ballesteros Teijelo           NSW School of Languages

16090    Spanish Extension           Nicole   Galhardi               Saturday School of Community Languages Kogarah HS Centre

15370    Studies of Religion I        Christian              Boustany             Holy Spirit Catholic College

15370    Studies of Religion I        Callum  Woodrow            La Salle Academy

15380    Studies of Religion II       Benjamin Charles Leonard           Mason  Marist College Kogarah

16100    Swedish Continuers        Maans Mikael    Lundstroem       Outside Tutor

16110    Tamil Continuers              Puraathani          Kirupaharan       Outside Tutor

15390    Textiles and Design         Emily Laura         Savage  Hills Adventist College

27499    Tourism, Travel and Events Examination                Cattleya               U-Thaipat            Sydney Institute - Ultimo Campus

16120    Turkish Continuers          Nimet Nur           Sen        Amity College, Prestons

16130    Ukrainian Continuers     Dmytro Kucheryavyy      Saturday School of Community Languages Strathfield GHS Centre

16140    Vietnamese Continuers                Minh Thuan        Tran       Tempe High School

15400    Visual Arts           Alexandra Kate Fletcher               Maitland Grossmann High School

15400    Visual Arts           Isabella Gerardi Ravenswood School for Girls

Minh Hoang - Báo Úc (Theo 7News)
Link nguồn: https://au.news.yahoo.com/a/38284662/2017-hsc-results-released-in-nsw-first-in-course-list-revealed/

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất