Một phần năm phụ nữ Úc bị bạ o lự c tìn h dụ c

Một phần năm phụ nữ Úc bị bạ o lự c tìn h dụ c

Cứ năm phụ nữ Úc thì có một người từng bị bạ o lự c tìn h dụ c và rìn h rậ p trong đời.

Báo cáo an toàn cá nhân mới nhất của Cục Thống kê Úc cũng cho thấy ước tính tổng cộng có khoảng tám triệu người Úc đã gặp phải bạo lực kể từ khi 15 tuổi.

Khoảng 22% phụ nữ từng bị bạo lực tình dục, cứ 4 người trong số họ thì có 1 người bị bạo hành bởi bạn tình hoặc thành viên gia đình.

Tỷ lệ bạo lực do bạn tình gây ra đối với phụ nữ đã giảm từ 2,3% trong năm 2016 xuống còn 1,5% trong năm 2021-2022 nhưng các chuyên gia thận trọng về mức giảm này.

Kate Fitz-Gibbon, Giám đốc Trung tâm Ngăn ngừa Bạo lực Gia đình và Giới tính Monash nói với AAP: “Các hình thức bạo lực do bạn tình gây ra đang phát triển và chúng tôi không nhất thiết phải nắm bắt tất cả các hình thức lạm dụng khác nhau trong các biện pháp hiện tại của mình”.

"Điều thực sự quan trọng đối với các câu hỏi khảo sát là phát triển các chiến thuật của thủ phạm để nắm bắt những thứ như lạm dụng do công nghệ hỗ trợ.”

"Chúng tôi cũng biết rằng tất cả các hình thức bạo lực do bạn tình gây ra đều chưa được báo cáo đầy đủ. Cuộc khảo sát dựa trên dữ liệu về nạn nhân tự báo cáo, vì vậy đó là điều cần lưu ý."

Khoảng 42% nam giới đã từng bị bạo lực thể xác từ năm 15 tuổi trong khi 6,1% từng bị bạo lực tình dục.

Đàn ông có nhiều khả năng bị bạo lực bởi người lạ hơn phụ nữ (30% so với 11%), trong khi 35% phụ nữ từng bị bạo lực bởi người quen.

Cứ sáu phụ nữ thì có một người từng chứng kiến cảnh cha mẹ bạo hành khi còn nhỏ, với khoảng 14% chứng kiến cảnh bạo hành mẹ mình.

11% nam giới chứng kiến cảnh cha mẹ mình bạo hành nhưng tỷ lệ chứng kiến mẹ bị bạo hành cao hơn so với cha (8,9% so với 3,7%).

Giáo sư Fitz-Gibbon cho biết dữ liệu mới nhất cho thấy bạo lực trên cơ sở giới là một "cuộc khủng hoảng quốc gia" cần được tăng cường tài trợ và chú ý.

"Chúng tôi đã thấy chính phủ liên bang trong tuần trước đã đặt ra những câu hỏi quan trọng về cam kết hơn 300 tỷ đô la của họ cho tàu ngầm.”

"Dưới một phần trăm trong số đó đã được cam kết để giải quyết bạo lực đối với phụ nữ.”

"Nếu chúng ta có một chính phủ cam kết như họ đã nói... thì chúng ta cần thấy cam kết tài trợ tăng lên đáng kể."

1800 RESPECT (1800 737 732)

Lifeline 13 11 14

Phuong Dang - Báo Úc/Sydney
Link nguồn: https://www.msn.com/en-au/news/australia/one-in-five-australian-women-experience-sexual-violence/ar-AA18DflB?ocid=Peregrine&cvid=f1977bb099d14512a919182bf795f44c&ei=27
Số vụ bạo lực gia đình đang gia tăng

Số vụ bạo lực gia đình đang gia tăng

Số người phạm tội bạo lực gia đình ở Úc đã tăng trở lại khi các dịch vụ hỗ trợ kêu gọi hành động nhiều hơn để bảo vệ phụ nữ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất