Nam Úc chuẩn bị cải tổ dịch vụ chăm sóc học tập ngoài giờ

Nam Úc chuẩn bị cải tổ dịch vụ chăm sóc học tập ngoài giờ

Một cuộc cải tổ đầy tham vọng đối với lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ thơ của Nam Úc đã được triển khai sau những khuyến nghị sâu rộng từ ủy ban hoàng gia của bang.

Ủy viên Julia Gillard đã đưa ra 43 khuyến nghị để cải tổ hệ thống hiện tại vào Chủ nhật nhưng chính quyền bang cho đến nay chỉ chấp nhận 13 khuyến nghị, bao gồm cả việc triển khai phổ cập giáo dục mầm non ba tuổi.

Báo cáo cuối cùng khuyến nghị quyền phổ cập là 15 giờ mỗi tuần ở trường mầm non đối với trẻ 3 tuổi, 40 tuần mỗi năm và tối đa 30 giờ đối với trẻ em cần hỗ trợ thêm.

Khuyến nghị mở rộng đáng kể việc chăm sóc ngoài giờ học cũng như thêm một năm học mầm non cho trẻ ba và bốn tuổi tại các trường mầm non công lập và nhà giữ trẻ dài ngày.

Bà Gillard cho biết việc đưa nhiều trẻ em đạt hoặc vượt các tiêu chuẩn phát triển sẽ đòi hỏi một cách tiếp cận “phổ quát nhưng không thống nhất”.

Bà nói: “Trong 1000 ngày đầu tiên của cuộc đời, chúng tôi khuyến nghị kiểm tra sự phát triển của trẻ toàn diện hơn để trẻ có thể sớm được kết nối với bất kỳ hỗ trợ bổ sung nào mà chúng có thể cần”.

“Chúng tôi đang đề xuất hỗ trợ tốt hơn cho các bậc cha mẹ… và chúng tôi đang đề xuất cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em với vai trò của chính quyền tiểu bang trong việc giải quyết các khu vực hiện không có cơ sở chăm sóc trẻ em hoặc chỉ có khả năng tiếp cận rất hạn chế.”

Việc “mở rộng quy mô lớn” dịch vụ chăm sóc ngoài giờ học sẽ được cung cấp cho tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học, đồng thời khuyến nghị thử nghiệm chương trình này cho trẻ mẫu giáo, bao gồm cả trẻ ba tuổi.

Bà Gillard nói: “Chúng tôi muốn có nhiều dịch vụ hơn và những cách tiếp cận này là con đường hướng tới điều đó”.

“Hiện tại có những hạn chế đặc biệt đối với các gia đình có trẻ khuyết tật và báo cáo khuyến nghị cách giải quyết những hạn chế đó”.

Cựu thủ tướng cho biết ủy ban hoàng gia đã phát hiện hơn 60% trẻ em ba tuổi được đăng ký gửi trẻ tại các trung tâm giữ trẻ ban ngày.

Bà nói: “Sự khởi đầu nhanh chóng và hiệu quả để triển khai năm mẫu giáo mới cho trẻ ba tuổi phụ thuộc vào việc tối đa hóa sự sẵn có của các chương trình mầm non tại các trung tâm chăm sóc ban ngày nơi trẻ em đã theo học, cũng như các trường mầm non của chính phủ”.

Thủ hiến Nam Úc Peter Malinauskas cho biết chính phủ đã “rất mong đợi” những phát hiện này.

Ông nói: “Tôi tin chắc rằng báo cáo này có sức mạnh thay đổi cuộc sống của nhiều thanh niên Nam Úc trong nhiều thập kỷ tới”.

Báo cáo điều tra chất lượng hỗ trợ được cung cấp bởi chương trình chăm sóc ban ngày (hoặc chăm sóc trẻ em) của tiểu bang, chăm sóc ban ngày tại gia đình, trung tâm giáo dục sớm, trung tâm trẻ em và trường mầm non (hoặc mẫu giáo).


Thu Phương
Link nguồn: https://www.perthnow.com.au/news/south-australia-set-to-receive-major-expansion-of-out-of-hours-school-care-c-11717550
Kêu gọi cải cách giáo dục Úc

Kêu gọi cải cách giáo dục Úc

Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare thừa nhận cần phải cải cách nghiêm túc các trường học trên cả nước sau khi học sinh ở vùng nông thôn Australia tiếp tục tụt hậu đáng kể so với các học sinh ở thành phố về khả năng đọc viết và tính toán.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất