Tỷ giá đô Úc ngày 27/04/2020 - AUD chuyển sang VND, USD, EUR

Tỷ giá đô Úc ngày 27/04/2020 - AUD chuyển sang VND, USD, EUR

Báo Úc cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay (ngày 27/04/2020) của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).