Người nhận phúc lợi đổ mồ hôi vì tính toán sai số nợ

Người nhận phúc lợi đổ mồ hôi vì tính toán sai số nợ

Những người nhận phúc lợi đã buộc phải chờ đợi nhiều năm khi các công chức chịu trách nhiệm thanh toán cho Centrelink cố gắng giải quyết các khoản nợ bất hợp pháp.

Hai cơ quan liên bang đã được cảnh báo phải đẩy nhanh công việc sửa chữa hàng chục nghìn thông báo nợ tính toán sai.

Thanh tra Liên bang đã phát hiện có tới 100.000 khoản nợ phúc lợi đã bị tính sai bởi Services Australia và Bộ Dịch vụ Xã hội trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2020.

Thực tiễn "phân bổ thu nhập" của các sở đã hiểu sai và áp dụng trái pháp luật Đạo luật An sinh Xã hội ít nhất từ ​​năm 2003 cho đến ngày 7 tháng 12 năm 2020, khi luật thay đổi.

Điều này dẫn đến việc thu nhập từ việc làm của một số khách hàng của Centrelink bị đánh giá sai hai tuần và có khả năng ảnh hưởng đến một số khoản thanh toán đáng kể. Services Australia đã tạm dừng xem xét khoảng 20.000 khoản nợ trong khi lấy tư vấn pháp lý và xác định khoảng 87.000 hồ sơ khác có thể bị ảnh hưởng bởi cách tính "phân chia thu nhập" bất hợp pháp hoặc không chính xác.

Vấn đề không liên quan đến kế hoạch cướp nợ gây tranh cãi mà là do các cơ quan hiểu sai về các quy định pháp luật liên quan.

Nhưng một báo cáo của thanh tra viên công bố hôm thứ Hai cho thấy hai cơ quan vẫn không thể thông báo có bao nhiêu người bị ảnh hưởng hoặc số tiền thanh toán tăng hay giảm do tính toán bất hợp pháp.

Các cơ quan cũng vẫn đang giải quyết quan điểm pháp lý cuối cùng về cách tính toán thu nhập từ việc làm một cách hợp pháp trước khi họ bắt đầu đánh giá các vụ việc.

Báo cáo cho biết: “Dịch vụ Australia và DSS đã không hành động kịp thời để giải quyết vấn đề này - trong ba năm các cơ quan này biết về vấn đề này, chúng tôi mong đợi sẽ có nhiều hành động hơn để giải quyết vấn đề này”.

Thanh tra viên cho biết có một nguyên tắc rõ ràng là nếu “các cơ quan mắc sai lầm ảnh hưởng đến người dân thì họ phải thừa nhận điều đó và tìm ra cách giải quyết sai lầm một cách công bằng”.

"Họ cũng nên giải thích rõ ràng lỗi là gì và họ dự định làm gì để sửa chữa nó. Công chúng cũng xứng đáng được như vậy."

Báo cáo đưa ra 8 khuyến nghị và được hai cơ quan chấp nhận.

Chúng bao gồm việc phát triển một chiến lược để đánh giá mẫu các khoản nợ trước đây, các khoản thanh toán thiếu, các quyết định của Tòa phúc thẩm hành chính và các khoản nợ được chuyển đến công tố viên có khả năng bị ảnh hưởng bởi việc phân chia thu nhập bất hợp pháp và cách quản lý các biện pháp khắc phục cho những khách hàng bị ảnh hưởng.

"Với quy mô phân bổ thu nhập và khoảng thời gian liên quan... (một lựa chọn) có thể là một cách tiếp cận liên quan đến việc miễn các khoản nợ trên quy mô lớn... thay vì tìm cách tính toán lại hơn 100.000 khoản nợ cá nhân."

Services Australia lưu ý trong phản hồi của mình rằng vào tháng 10, văn phòng công tố Khối thịnh vượng chung đã bắt đầu thông báo cho những người bị truy tố trong 5 năm qua về những phát hiện của thanh tra viên.

Ngày 6/11, cơ quan này bắt đầu gửi thư cho khách hàng bị ảnh hưởng về việc tạm dừng thu hồi nợ.

Người phát ngôn của Greens, Janet Rice, cho biết báo cáo này thật tai hại và cho thấy sự cần thiết phải hủy bỏ mọi hoạt động thu hồi nợ vì chi phí nhân lực không thể chấp nhận được.

Thượng nghị sĩ Rice nói: “Dịch vụ Australia đã vi phạm luật khi truy đuổi những người trong suốt hai thập kỷ vì những khoản nợ mà họ không mắc phải, và sau đó không đưa ra bất kỳ kế hoạch khắc phục hoặc thông tin liên lạc nào trong ba năm họ nhận thức được vấn đề này”.

"Đó là một sự thất bại hoàn toàn đã khiến những người nhận hỗ trợ thu nhập rơi vào tình trạng lấp lửng đau khổ, không thể sống cuộc sống của mình mà không có bóng nợ nần đeo bám họ."

Thu Phương
Link nguồn: https://au.news.yahoo.com/ombudsman-seeks-action-over-welfare-231658554.html
Người dùng Centrelink ủng hộ cách đơn giản để giải quyết vấn đề khi hết thời gian gọi

Người dùng Centrelink ủng hộ cách đơn giản để giải quyết vấn đề khi hết thời gian gọi

Gửi email tới người phát ngôn của Services Australia có thể là giải pháp nhanh chóng mà nhiều vấn đề của Centrelink đang tìm kiếm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất