Home  » 
Tần Lê: Từ cô bé nhập cư Úc mặc đồ cũ, đi tất rách đến nữ CEO tạo ra 'công nghệ tương lai'

Tần Lê: Từ cô bé nhập cư Úc mặc đồ cũ, đi tất rách đến nữ CEO tạo ra "công nghệ tương lai"

Cô gái Việt Nam di cư đến Úc khi bản thân không tiền, không ngoại ngữ, không chỗ dựa nhưng sở hữu những phẩm chất vô cùng quý đáng.