Người VN định cư ở nước ngoài được giao hay thuê đất?

Người VN định cư ở nước ngoài được giao hay thuê đất?

Bác tôi là Việt kiều Úc (đã có quốc tịch) có ý định quay về Việt Nam đầu tư nhà ở để cho thuê. Xin hỏi, lúc đó, bác sẽ được hưởng chế độ nào, là người VN định cư ở nước ngoài hay người nước ngoài mua đất ở VN? Bác tôi sẽ được giao đất hay thuê đất tại Việt Nam?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Theo Điều 3 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH 2014:

- Quốc tịch nước ngoài là quốc tịch của một nước khác không phải là quốc tịch Việt Nam.

- Người không quốc tịch là người không có quốc tịch Việt Nam và cũng không có quốc tịch nước ngoài.

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

- Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

- Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam là công dân nước ngoài và người không quốc tịch thường trú hoặc tạm trú ở Việt Nam.

Như vậy, bác bạn nguyên quán tại Hà Nội, năm 2010 di cư sinh sống tại Úc. Đến nay đã nhập quốc tịch Úc và cắt quốc tịch Việt Nam. Vậy, bác bạn là người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Bác bạn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Để biết được bác bạn sẽ được giao đất hay thuê đất tại Việt Nam thì phải xem xét đến các quy định của Luật Đất đai năm 2013 về đối tượng được giao đất và thuê đất.

Thứ nhất, đối tượng được giao đất: Theo Điều 54 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

- Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này;

- Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật này;

- Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

- Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước;

- Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 159 của Luật này.

Thứ hai, đối tượng được giao đất có thu tiền: Theo Điều 55 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

- Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

-. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

- Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

Thứ 3, đối tượng được thuê đất: Theo Điều 56 Luật Đất đai năm 2013,  Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật này;

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh;

- Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê;

- Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

- Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.

Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Theo đó, bác bạn trở về Việt Nam trở về Việt Nam để đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thì sẽ được lựa chọn các hình thức như: nhà nước giao đất có thu tiền; thuê đất có thu tiền thuê đất hằng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Thu Phương
Link nguồn: https://diaoc.nld.com.vn/thi-truong-nha-dat/nguoi-vn-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-duoc-giao-hay-thue-dat-20181020202845423.htm
Việt Nam: Lãi suất tiết kiệm vọt tăng tới hơn 12%/năm

Việt Nam: Lãi suất tiết kiệm vọt tăng tới hơn 12%/năm

Tháng cuối năm 2022, cuộc đua lãi suất tiết kiệm tiếp tục được hâm nóng, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Dù mức thay đổi trên biểu lãi chính thức không nhiều, nhưng lãi thỏa thuận áp dụng cho khoản tiền gửi lớn đã vượt 12%/năm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất