Những công ty đóng thuế nhiều nhất và ít nhất tại Úc

Những công ty đóng thuế nhiều nhất và ít nhất tại Úc

Sở thuế vụ Úc (ATO) vừa phát hành chi tiết thuế và thu nhập cho 1.904 đối tượng đang hoạt động tại Úc.

Những đối tượng này là các công ty đại chúng hoặc công ty đa quốc gia có mức thu nhập hơn 100 triệu đô tại Úc hoặc là các tổ chức tư nhân của cư dân Úc với tổng thu nhập 200 triệu đô hoặc hơn.

10 công ty có tổng thu nhập cao nhất và thuế đã nộp

10 công ty có tổng thu nhập thấp nhất

Xem chi tiết danh sách tại đây

Bảo Linh - Báo Úc

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất