Những điều cần biết về nồng độ cồn khi lái xe ở Úc (P2)

Những điều cần biết về nồng độ cồn khi lái xe ở Úc (P2)

Tổng hợp những điều cần biết về nồng độ cồn trong má u khi lái xe tại Úc và chi tiết hình phạ t ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ khi có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

(tiếp theo phần 1)


Tây Úc
- Với những người giữ bằng L, P, và những người điều khiển các phương tiện đặc biệt, nếu BAC dưới 0.02 thì có thể bị phạt tiền tối đa 300 đô và trừ 3 điểm bằng lái, BAC từ 0.02 - 0.049 thì có thể bị phạt tiền tối đa 300 đô và treo bằng lái tối đa 3 tháng.
- BAC từ 0.05 - 0.059: có thể bị phạt tiền tối đa 500 đô và trừ 3 điểm bằng lái.
- BAC từ 0.06 - 0.069: có thể bị phạt tiền tối đa 500 đô và trừ 4 điểm bằng lái.
- BAC từ 0.07 - 0.079: có thể bị phạt tiền tối đa 500 đô và trừ 5 điểm bằng lái.
- BAC từ 0.08 - 0.089: có thể bị phạt tiền tối đa 1,500 đô và treo bằng lái tối đa 6 tháng.
- BAC từ 0.09 - 0.109: có thể bị phạt tiền tối đa 1,500 đô và treo bằng lái tối đa 7 tháng.
- BAC từ 0.11 - 0.129: có thể bị phạt tiền tối đa 1,500 đô và treo bằng lái tối đa 8 tháng.
- BAC từ 0.13 - 0.149: có thể bị phạt tiền tối đa 1,500 đô và treo bằng lái tối đa 9 tháng.
- BAC từ 0.15 trở lên: có thể bị phạt tiền tối đa 2,500 đô và treo bằng lái tối đa 10 tháng.


Nam Úc
- Hạng 1 (BAC từ 0.05 - 0.079): lần vi phạm đầu tiên mức phạt có thể bao gồm bị phạt tiền tối đa 1,100 đô, trừ 4 điểm bằng lái, treo bằng lái tối thiểu 3 tháng.
- Hạng 2 (BAC từ 0.08 - 0.149): lần vi phạm đầu tiên mức phạt có thể bao gồm bị phạt tiền tối đa 1,300 đô, trừ 5 điểm bằng lái, treo bằng lái tối thiểu 6 tháng.
- Hạng 3 (BAC từ 0.15 trở lên): lần vi phạm đầu tiên mức phạt có thể bao gồm bị phạt tiền tối đa 1,600 đô, trừ 6 điểm bằng lái, treo bằng lái tối thiểu 12 tháng.
- Lái xe trong tình trạng say (DUI): lần vi phạm đầu tiên mức phạt có thể bao gồm bị phạt tiền tối đa 1,600 đô, trừ 6 điểm bằng lái, treo bằng lái tối thiểu 12 tháng, phải ngồi tù tối đa 3 tháng.
Nếu người lái xe vi phạm hạng 1 và là vi phạm lần đầu tiên, họ sẽ được trao cơ hội để chuộc tội vi phạm theo quy định của “Đạo luật về chuộc tội 1996". Họ có thể nộp một khoản tiền phạt ngay tại chỗ, bị trừ 4 điểm bằng lái, và bằng lái sẽ không bị treo.
Mức phạt nếu tái phạm trong vòng 3 năm đối với vi phạm hạng 1 và tái phạm với tất cả các hạng khác có thể bao gồm: treo bằng tối thiểu 3 năm với vi phạm mức độ cao, bị phạt tiền tối đa 2,900 đô, bị yêu cầu thực hiện việc đánh giá phụ thuộc rượu.
Nếu người lái xe từ chối thực hiện bài kiểm tra hơi thở, sẽ có thể bị phạt tiền tối đa 1,100 đô, trừ 3 điểm bằng lái và treo bằng lái tối thiểu 12 tháng. Ngoài ra, người giữ bằng L và P còn phải đối mặt với hình phạt do vi phạm điều kiện bằng lái, bên cạnh tội lái xe dưới ảnh hưởng của rượu bia.
Người vi phạm sẽ bị đình chỉ bằng ngay lập tức nếu: vi phạm hạng 2 hoặc 3 (BAC từ 0.08 trở lên), vi phạm lái xe trong tình trạng say (DUI), hoặc không cung cấp mẫu hơi thở hay máu khi cảnh sát yêu cầu.
Việc đình chỉ sẽ ngay lập tức kết thúc khi hành vi vi phạm đã được tòa án xử lý, thu hồi hoặc chấm dứt.
Sau khi khoảng thời gian treo bằng kết thúc, người vi phạm mức độ nghiêm trọng được yêu cầu bắt buộc phải lắp thiết bị đo BAC trong xe trong một khoảng thời gian tương đương với thời gian bị treo bằng của họ. Việc này áp dụng cho những người vi phạm tội: tái phạm hạng 2 trong vòng 5 năm, vi phạm hạng 3, vi phạm lái xe trong tình trạng say (DUI), hoặc không cung cấp mẫu hơi thở hay máu khi cảnh sát yêu cầu.
Trong khi áp dụng việc này, người lái xe đó chỉ có thể được phép lái đúng chiếc xe đã lắp đặt thiết bị đó, và chi phí lắp đặt sẽ là trách nhiệm của người lái xe.


Tasmania
- Với những người giữ bằng L, P, và những người điều khiển các phương tiện đặc biệt, nếu BAC dưới 0.05 thì có thể bị phạt tiền tối đa 1,300 đô, treo bằng lái tối thiểu 12 tháng, phải ngồi tù tối đa 3 tháng.
- BAC từ 0.05 - 0.099: mức phạt giống như trên.
- BAC từ 0.10 - 0.149: có thể bị phạt tiền tối đa 2,600 đô, treo bằng lái tối thiểu 18 tháng, phải ngồi tù tối đa 6 tháng.
- BAC từ 0.15 trở lên: có thể bị phạt tiền tối đa 3,900 đô, treo bằng lái tối thiểu 36 tháng, phải ngồi tù tối đa 12 tháng.


Northern Territory
- Với những người giữ bằng L, P, và những người điều khiển các phương tiện đặc biệt, nếu BAC dưới 0.05 thì có thể bị phạt tiền tối đa 650 đô, phải ngồi tù tối đa 3 tháng.
- Mức thấp (BAC từ 0.05 - 0.079): mức phạt giống như trên.
- Mức trung bình (BAC từ 0.08 - 0.149): có thể bị phạt tiền tối đa 975 đô, treo bằng lái từ 6 tháng đến vô thời hạn, phải ngồi tù tối đa 6 tháng.
- Mức cao (BAC từ 0.15 trở lên): có thể bị phạt tiền tối đa 1,300 đô, treo bằng lái từ 12 tháng đến vô thời hạn, phải ngồi tù tối đa 12 tháng.
- Lái xe trong tình trạng say (DUI): mức phạt giống với mức cao.
Người vi phạm có giấy phép bị đình chỉ hoặc hủy phải hoàn thành các khóa học đào tạo chuyên biệt cho các đối tượng vi phạm tội này trước khi nộp đơn xin cấp lại bằng. Các khóa học này không bị tòa án bắt buộc phải thực hiện, nhưng được Cơ quan đăng ký xe cơ giới yêu cầu để xác nhận người lái xe phù hợp giữ bằng lái một lần nữa. Một đánh giá kết quả năm 1998 với những người lái xe hoàn thành chương trình này cho thấy có tỷ lệ tái phạm là 12,8% trong vòng 2 năm sau khi được cấp lại bằng.


Australian Capital Territory
- Với những người giữ bằng L, P, và những người điều khiển các phương tiện đặc biệt, nếu BAC dưới 0.05 thì có thể bị phạt tiền tối đa 700 đô, treo bằng lái tối thiểu 1 tháng.
- BAC từ 0.05 - 0.079: lần vi phạm đầu tiên mức phạt có thể bao gồm bị phạt tiền tối đa 700 đô, treo bằng lái tối thiểu 2 tháng.
- BAC từ 0.08 - 0.149: lần vi phạm đầu tiên mức phạt có thể bao gồm bị phạt tiền tối đa 1,400 đô, treo bằng lái tối thiểu 3 tháng, phải ngồi tù tối đa 6 tháng.
- BAC từ 0.15 trở lên: lần vi phạm đầu tiên mức phạt có thể bao gồm bị phạt tiền tối đa 2,100 đô, treo bằng lái tối thiểu 6 tháng, phải ngồi tù tối đa 9 tháng.
- Lái xe trong tình trạng say (DUI): lần vi phạm đầu tiên mức phạt có thể bao gồm bị phạt tiền tối đa 4,200 đô, treo bằng lái tối thiểu 6 tháng, phải ngồi tù tối đa 6 tháng.
Mức phạt nếu tái phạm có thể bao gồm: treo bằng lái tối thiểu 12 tháng nếu ở mức độ cao, bị phạt tiền tối đa 4,200 đô, bị lắp thiết bị khóa đo BAC vào xe, hoặc bị phạt tù tối đa 12 tháng.
Ở ACT, nếu từ chối bài kiểm tra hơi thở, kết quả kiểm tra hơi thở hoặc máu, sẽ bị phạt tiền tối đa 4,200 đô và phải ngồi tù 6 tháng.
Người vi phạm còn phải hoàn thành một khóa học bắt buộc về nhận thức về rượu.


Việt Tùng - Báo Úc

Những điều cần biết về nồng độ cồn khi lái xe ở Úc (P1)

Những điều cần biết về nồng độ cồn khi lái xe ở Úc (P1)

Tổng hợp những điều cần biết về nồng độ cồn trong máu khi lái xe tại Úc và chi tiết hình phạt ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ khi có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất