Những đường dây thông báo bạ o hàn h gia đình tại Úc

Những đường dây thông báo bạ o hàn h gia đình tại Úc

Bạo hành trong gia đình và trong nhà. Đã đến lúc nói đủ rồi.

Bạo hành trong gia đình và trong nhà là hành vi có thể làm cho người khác sợ hãi.

Chẳng hạn như:

-Đánh đập, lăng mạ, ngược đãi về tình cảm, tình dục hoặc tinh thần

- Bỏ bê

- Ngược đãi về tài chính

- Rình rập

- Kiểm soát người khác

- Gây hại cho người khác, con vật hoặc tài sản

- Ngăn chặn không cho tham gia sinh hoạt về tâm linh hoặc văn hóa, và để cho trẻ em chứng kiến các hành vi này.

Tất cả mọi người chúng ta đều có thể lâm vào cảnh bạo hành trong gia đình và trong nhà.Nó có thể xảy ra trong tất cả các mối quan hệ bao gồm:

- Các mối quan hệ trong quá khứ hoặc hiện tại, bất kể giới tính hay xu hướng tính dục người thân và người giám hộ

- Người chăm sóc người cao niên, người khuyết tật hoặc người bị vấn đề sức khỏe, và các nhóm gia đình được công nhận về mặt văn hóa.

Những người bị ảnh hưởng bởi vấn đề bạo hành trong gia đình và trong nhà có thể nơmnớp lo sợ cho bản thân và gia đình. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi họ đã rời bỏ mốiquan hệ bạo hành.

Trợ giúp

Nếu quý vị hoặc người nào đó quý vị biết bị vấn đề này ảnh hưởng, chúng tôi có thể kếtnối quý vị với các dịch vụ trong cộng đồng, bao gồm các chuyên gia, chỗ ở khẩn cấp, nhàở và trợ giúp pháp lý.Chúng tôi còn có thể kiểm tra xem quý vị có hội đủ điều kiện để được hưởng các khoảntrợ cấp và dịch vụ của chúng tôi hay không, bao gồm:

- Khoản trợ cấp lợi tức Crisis Payment

- Miễn đi tìm việc

- Thu tiền bảo dưỡng con cái

- Các dịch vụ xã hội.

Chúng tôi có thông dịch viên và phiên dịch viên miễn phí. Muốn nói chuyện với chúng tôibằng ngôn ngữ của mình, xin quý vị:

- Gọi số 131 202 nếu liên quan đến các trợ cấp và dịch vụ Centrelink, hoặc Translating and Interpreting Service (TIS National) qua số 131 450 nếu liên quan đếncác trợ cấp và dịch vụ Medicare và Child Support.

Quý vị cũng có thể truy cập humanservices.gov.au/enough hoặc tới trung tâm dịch vụ.Muốn biết thêm thông tinTài liệu Family Safety Pack có bản tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. Tài liệu này có thôngtin về luật pháp nước Úc liên quan đến bạo hành trong gia đình và trong nhà, xâm phạmtình dục, hôn nhân cưỡng ép và thị thực dành cho người phối ngẫu.

Truy cập dss.gov.au/familysafetypackNgoài ra còn có các dịch vụ hỗ trợ trong cộng đồng, bao gồm:

1800RESPECT

Gọi số 1800 737 732—có dịch vụ thông dịch—hoặc truy cập 1800RESPECT.org.au1800RESPECT là dịch vụ toàn quốc về tư vấn bạo hành trong gia đình và xâm phạmtình dục. Dịch vụ này miễn phí và bảo mật. Làm việc 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mộttuần.

Family Relationship Advice LineGọi số 1800 050 321 hoặc truy cập familyrelationships.gov.auFamily Relationship Advice Line cung cấp thông tin và tư vấn về các vấn đề quan hệtrong gia đình cũng như các sắp xếp bảo dưỡng con cái sau khi ly thân. Tại trangmạng của họ có thông tin đã được dịch ra các ngôn ngữ và họ có thể giới thiệu quý vịđến các dịch vụ địa phương có khả năng giúp quý vị.

Làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, thứ Hai đến thứ Sáu và thứ Bảy từ 10 giờ sángđến 4 giờ chiều (nghỉ vào những ngày lễ).

MensLine Australia

Gọi số 1300 789 978 hoặc truy cập mensline.org.au chỉ có thông tin bằng tiếng Anhmà thôi.

MensLine Australia trợ giúp qua điện thoại và trực tuyến cho nam giới, cung cấp thôngtin và dịch vụ giới thiệu. Họ cũng trợ giúp chuyên ngành cho thủ phạm hoặc người trảiqua nạn bạo hành trong gia đình và trong nhà.

Làm việc 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày một tuần.

Financial Counselling AustraliaGọi số 1800 007 007 hoặc truy cập financialcounsellingaustralia.org.au chỉ có thôngtin bằng tiếng Anh mà thôi.Financial Counselling Australia cung cấp dịch vụ tư vấn tài chánh bảo mật miễn phícho người gặp khó khăn về tài chánh. Họ có thể giúp quý vị thoát ra khỏi cảnh nợ nầntriền miên.

Làm việc từ 9 giờ 30 sáng đến 4 giờ 30 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu (nghỉ vào nhữngngày lễ). Số điện thoại này sẽ tự động chuyển thẳng quý vị đến cơ sở cung cấp dịch vụtrong tiểu bang hoặc lãnh thổ gần quý vị nhất.

Kênh hỗ trợ tìm việc làm ở Úc và giải quyết vấn đề trợ cấp ai cũng nên biết

Kênh hỗ trợ tìm việc làm ở Úc và giải quyết vấn đề trợ cấp ai cũng nên biết

Nếu đang tìm việc làm, bị mất việc hoặc có nguy cơ bị mất việc, hiện có các dịch vụ có thể trợ giúp quý vị.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất