Những thay đổi về cấp bằng lái xe tại Úc từ ngày 20/11/2017

Những thay đổi về cấp bằng lái xe tại Úc từ ngày 20/11/2017

Bạn đã biết về những thay đổi liên quan tới việc cấp bằng lái xe tại Úc sau ngày 20/11/2017?

Bạn đã biết về những thay đổi liên quan tới việc cấp bằng lái xe tại Úc sau ngày 20/11/2017?

Hệ thống cấp bằng lái xe mới

Kể từ ngày thứ Hai, 20/11/2017, bạn cần phải hoàn thành 6 bước để có thể đạt được bằng lái xe full:

1. Vượt qua Bài kiểm tra Kiến ​​thức Người lái xe (Driver Knowledge Test) để có được bằng L.

2. Nếu bạn dưới 25 tuổi, bạn sẽ phải bắt đầu thực hành lái xe có người giám sát để hoàn thành 120 giờ kinh nghiệm lái xe, sau đó mới có thể thi lái xe. Bạn cũng cần giữ bằng L trong ít nhất 10 tháng trước khi tiến tới bước 3. Nếu bạn 25 tuổi hoặc hơn, bạn có thể tiến thẳng đến bước 3.

3. Làm Bài kiểm tra Nhận thức Nguy hiểm (Hazard Perception Test - HPT). Đây là bài kiểm tra trên màn hình cảm ứng máy tính để kiểm tra khả năng nhận ra các tình huống nguy hiểm tiềm ẩn trên đường và phản ứng thích hợp của bạn. Nếu bạn dưới 25 tuổi, bạn sẽ phải giữ bằng L trong ít nhất 12 tháng và hoàn thành 120 giờ lái xe có giám sát, bao gồm 20 giờ lái xe ban đêm, sau đó mới được chuyển sang bước 4. Nếu bạn 25 tuổi hoặc hơn,  bạn có thể đi thẳng đến bước 4 sau khi vượt qua bài kiểm tra HPT.

4. Đăng ký và vượt qua bài kiểm tra lái xe để có được bằng lái tạm thời P1 (màu đỏ). Bạn cần phải giữ bằng P1 trong ít nhất 12 tháng, sau đó mới có thể tiến tới bước 5.

5. Xin nâng cấp lên bằng lái tạm thời P2 (màu xanh). Bạn cần phải giữ bằng P2 trong ​​ít nhất 24 tháng, sau đó mới có thể tiến tới bước 6.

Nếu bạn đã có bằng P1 trước ngày 20/11/2017 và chưa nâng cấp lên bằng P2, bạn sẽ phải vượt qua bài kiểm tra HPT sau khi giữ bằng P1 trong 12 tháng.

6. Xin nâng cấp lên bằng full (bằng lái không bị hạn chế gì).

Nếu bạn đã có bằng P2 trước ngày 20/11/2017 và chưa nâng cấp lên bằng full, bạn sẽ phải vượt qua Bài kiểm tra Năng lực Người lái xe (DQT) sau khi giữ bằng P2 ​​trong 24 tháng.

Lưu ý: Những người lái xe bằng P2 bị đình chỉ vì hành vi lái xe không an toàn sẽ phải giữ bằng P2 thêm 6 tháng cho mỗi lần bị đình chỉ.

Nếu tôi đã có bằng L, P1 hoặc P2 thì sao?

Bằng L

Nếu bạn đã có bằng L, nhưng chưa lên bằng P1 trước ngày 20/11/2017, bạn sẽ phải vượt qua bài kiểm tra HPT, sau đó mới được thi lái xe. Đăng ký trực tuyến bài kiểm tra HPT sẽ có sẵn cho những người lái xe bằng L từ ngày 20/11/2017.

Điều này áp dụng cho tất cả những người giữ bằng L, bất kể bạn dưới hay trên 25 tuổi.

Dưới 25 tuổi: Bạn cần phải giữ bằng L trong ít nhất 10 tháng, sau đó mới có thể thi bài kiểm tra HPT.

Từ 25 tuổi trở lên: Bạn có thể thi bài kiểm tra HPT bất cứ lúc nào, sau đó thi lái xe.

Hãy nhớ rằng hiệu lực của bài kiểm tra HPT cho người lái xe bằng L không kéo dài mãi mãi. Nếu bạn chờ đợi hơn 15 tháng mà không vượt qua được bài kiểm tra lái xe, bạn sẽ phải thi lại HPT.

Bằng P1

Nếu bạn đã có bằng P1 trước ngày 20/11/2017, bạn sẽ phải vượt qua bài kiểm tra HPT, sau đó mới có thể đăng ký lấy bằng P2. Điều này được áp dụng bất kể là bạn đăng ký lấy bằng P2 trước hay sau ngày 20/11/2017.

Nếu bạn gia hạn bằng P1 của mình, bạn sẽ phải vượt qua bài kiểm tra HPT, sau đó mới có thể đăng ký lấy bằng P2, ​​nhưng chỉ nếu bạn chưa từng thi trước đó.

Bạn sẽ cần phải giữ bằng P1 trong ít nhất 12 tháng, sau đó mới có thể đăng ký lấy bằng P2.

Bằng P2

Nếu bạn đã có bằng P2 trước ngày 20/11/2017, bạn sẽ cần phải vượt qua bài kiểm tra DQT, sau đó mới có thể đăng ký lấy bằng full. Điều này được áp dụng bất kể là bạn đăng ký lấy bằng full trước hay sau ngày 20/11/2017.

Bạn không phải chờ thêm 6 tháng nếu bằng P2 ​​của bạn bị đình chỉ.

Nếu bạn gia hạn bằng P2 ​​vào hoặc sau ngày 20/11/2017 và bị đình chỉ vì lái xe không an toàn, bạn sẽ cần giữ bằng P2 thêm 6 tháng, sau đó mới được đăng ký lấy bằng full. Bằng P2 ​​được cấp sau ngày 20/11/2017 sẽ không cần phải làm bài kiểm tra DQT.

Việt Tùng - Báo Úc (Theo NRMA)
Lái xe quá chậm ở Úc có phải là vi phạm không?

Lái xe quá chậm ở Úc có phải là vi phạm không?

Chúng ta chắc có lẽ đều đã từng khá bực mình trước những người lái xe quá chậm, vậy hãy thử tìm hiểu về luật đường bộ liên quan tới lái xe dưới giới hạn tốc độ, đi ở làn đường bên phải và đi quá sát xe khác.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất