Nợ gia tăng nhưng nền kinh tế Victoria vẫn đang tăng trưởng tích cực

Nợ gia tăng nhưng nền kinh tế Victoria vẫn đang tăng trưởng tích cực

Nợ ròng của Victoria đã tăng lên 104,2 tỷ đô la nhưng báo cáo tài chính giữa năm cho thấy nền kinh tế của bang là tích cực.

Ảnh chụp nhanh, do Bộ Tài chính và Tài chính công bố vào thứ Sáu, cho thấy khoản nợ ròng đã tăng 4,2 tỷ đô la trong sáu tháng tính đến ngày 31 tháng 12.

Sự gia tăng này được cho là do các khoản vay của chính phủ tăng lên để tài trợ cho chương trình cơ sở hạ tầng của mình, mặc dù điều đó được bù đắp bằng các khoản thanh toán đến từ quá trình tư nhân hóa một phần VicRoads.

Bộ tài chính lưu ý rằng có "sự tăng trưởng mạnh mẽ" trong nền kinh tế Victoria vì tỷ lệ nợ ròng trên tổng lợi nhuận của tiểu bang giảm từ 19,4% xuống 18,2% trong thời gian sáu tháng.

Tổng doanh thu cũng tăng lên 39,9 tỷ đô la trong sáu tháng tính đến tháng 12, chiếm 49% ước tính ngân sách cả năm đã sửa đổi.

Chi tiêu đã giảm xuống còn 44 tỷ đô la trong giai đoạn năm 2022 đó do một số biện pháp hỗ trợ cộng đồng và doanh nghiệp liên quan đến đại dịch đã kết thúc.

Các khoản chi trong 6 tháng tính đến tháng 12 chiếm 48% dự toán ngân sách cả năm đã điều chỉnh.

Thủ quỹ Tim Pallas cho biết báo cáo tài chính mới nhất cho thấy người dân Victoria có mọi lý do để tự tin về tương lai.

Ông nói trong một tuyên bố: “Những kết quả này cho thấy những khoản đầu tư mà chúng tôi thực hiện để bảo vệ cuộc sống và sinh kế trong thời kỳ đại dịch đã được đền đáp xứng đáng cho người lao động và doanh nghiệp trên toàn tiểu bang.

"Nền kinh tế của chúng ta đang mạnh mẽ và kiên cường, và kế hoạch phục hồi tài khóa được thực hiện trong hơn hai năm nay đang phát huy tác dụng."

Thu Phương
Link nguồn: https://au.news.yahoo.com/rising-debt-strong-growth-victorian-044535635.html
Sự kiện: Tin tức Melbourne
Thủ hiến Victoria khẳng định tiểu bang sẽ đạt mức phát thải ròng vào năm 2045

Thủ hiến Victoria khẳng định tiểu bang sẽ đạt mức phát thải ròng vào năm 2045

Thủ hiến Daniel Andrews kiên quyết rằng tiểu bang sẽ đạt mức 0 ròng vào năm 2045 mặc dù có ý kiến cho rằng chính phủ của ông có thể không đạt được một mục tiêu phát thải quan trọng khác.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất