NSW: Người lái xe dưới ảnh hưởng rượ u bia vi phạm lần đầu hoặc mức độ nhẹ sẽ không phải ra tòa

NSW: Người lái xe dưới ảnh hưởng rượ u bia vi phạm lần đầu hoặc mức độ nhẹ sẽ không phải ra tòa

Người vi phạm lỗi lái xe dưới ảnh hưởng của rượ u bia có thể bị phạ t tiền tại chỗ nếu vi phạm mức độ thấp và vi phạm lần đầu, chứ sẽ không còn phải ra tòa.

Người vi phạm lỗi lái xe dưới ảnh hưởng của rượu bia có thể bị phạt tiền tại chỗ nếu vi phạm mức độ thấp và vi phạm lần đầu, chứ sẽ không còn phải ra tòa.

Điều này đồng nghĩa với việc những người chưa từng vi phạm lỗi này tại NSW và những người có nồng độ cồn trong máu dưới 0.10 sẽ không bao giờ phải ra tòa, theo đề xuất của Chính phủ NSW.

Các đề xuất theo dự thảo Kế hoạch An toàn đường bộ 2021 sẽ đưa NSW tiếp bước Victoria trong quy định này và tiết kiệm tài nguyên của tòa án để dành cho những tội nghiêm trọng hơn, theo Fairfax Media.

Người vi phạm lần đầu sẽ bị phạt tiền hoặc bị cấm lái xe thông qua các thông báo phạt.

Tại Victoria, những người lái xe trên 26 tuổi đăng ký giới hạn nồng độ cồn trong máu từ 0.05 đến 0.07 sẽ chỉ bị phạt tiền tại chỗ và nhận 10 điểm trừ.

Vào tháng 11, Chính phủ Victoria đã thông qua luật mới, quy định những người vi phạm lỗi này lần đầu sẽ bị mất bằng lái và phải cài đặt các thiết bị khóa trong xe.

Có tới 3,000 người lái xe bằng full bị phát hiện có nồng độ cồn trong máu từ 0.05 đến 0.07 mỗi năm, mức thấp nhất có thể bị phạt.

Theo những thay đổi này, những người lái xe vi phạm lỗi trong phạm vi này, bao gồm cả người vi phạm lần đầu, sẽ bị hủy bằng ngay lập tức và họ sẽ bị cấm lái xe trong vòng 3 tháng.

Mỗi người lái xe trong tiểu bang cũng sẽ phải lắp thiết bị khóa vào xe trong ít nhất 6 tháng và phải hoàn thành một chương trình thay đổi hành vi.

Việt Tùng - Báo Úc (Theo news.com.au)

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất