Home  » 
Cảnh sát Victoria đình công

Cảnh sát Victoria đình công

Sau cuộc đàm phán lương kéo dài không thành công, cảnh sát Victoria sẽ giảm tốc độ của các tài xế ở những địa điểm gần camera bắn tốc độ nhằm mục đích giảm nguồn thu của chính phủ từ tiền phạt.