» 
Tỷ giá đô Úc hôm nay ngày 10/5/2021 - đô la Úc chuyển sang VND, USD, EUR

Tỷ giá đô Úc hôm nay ngày 10/5/2021 - đô la Úc chuyển sang VND, USD, EUR

Cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay ngày 10/5/2021 của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), Việt Nam đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).