» 
Australia: Chính quyền của ông Biden cần thúc đẩy 'ngoại giao vắcxin'

Australia: Chính quyền của ông Biden cần thúc đẩy 'ngoại giao vắcxin'

Đại sứ Australia tại Washington cho biết chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden có thể nhận được sự ủng hộ trên khắp thế giới bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận vắcxin COVID-19.