Home  » 
Bộ trưởng Y tế Queensland Yvette D'Ath không chắc khi nào vắc xin bổ sung sẽ đến

Bộ trưởng Y tế Queensland Yvette D'Ath không chắc khi nào vắc xin bổ sung sẽ đến

Không có mốc thời gian chắc chắn khi nào vắc-xin bổ sung do Khối thịnh vượng chung cung cấp sẽ đến Queensland khi tiểu bang cố gắng quản lý một đợt bùng phát Delta đang gia tăng