Home  » 
Người dân Melbourne tiếp tục đón cuối tuần bị phong tỏa

Người dân Melbourne tiếp tục đón cuối tuần bị phong tỏa

Victoria đã ghi nhận một sự giảm nhẹ các trường hợp COVID-19 mới khi Melbourne trải qua một ngày cuối tuần nữa trong tình trạng phong tỏa.