Home  » 
NSW hỗ trợ phiếu chăm sóc trẻ em trị giá $500 cho phụ huynh

NSW hỗ trợ phiếu chăm sóc trẻ em trị giá $500 cho phụ huynh

Phụ huynh ở NSW sẽ được hỗ trợ khi họ bước vào kỳ nghỉ hè với phiếu thưởng trị giá $500 cho dịch vụ chăm sóc trước và sau giờ học.