» 
Trung Quốc chặn hơn 23.000 lít rượu vang Úc tại cảng

Trung Quốc chặn hơn 23.000 lít rượu vang Úc tại cảng

Giữa bối cảnh Trung Quốc hạn chế nhập một số hàng hóa Úc, mới nhất là không thông quan hơn 23.000 lít rượu vang, Bộ Thương mại nước này muốn Canberra có các hành động giúp tăng cường 'tin tưởng lẫn nhau'.