Queensland: Nhiều học sinh tiểu học bị phát hiện có sử dụng m a tú y

Queensland: Nhiều học sinh tiểu học bị phát hiện có sử dụng m a tú y

Hơn 3,000 học sinh tại tiểu bang Queensland đã bị đình chỉ hoặc đuổi học sau khi bị phát hiện sử dụng m a tú y bất hợp pháp trong 3 năm qua.

Hơn 3,000 học sinh tại tiểu bang Queensland đã bị đình chỉ hoặc đuổi học sau khi bị phát hiện sử dụng ma túy bất hợp pháp trong 3 năm qua.

Dữ liệu của Education Queensland cho thấy đã có 996 học sinh phải nghỉ học vì hành vi sử dụng ma túy vào năm 2014, còn trong năm 2015 là 970 và 1,110 vào năm 2016.

Trong năm 2016, học sinh Năm 10 là đối tượng thường gặp nhiều rắc rối với chất cấm nhất với 327 trường hợp bị đình chỉ hoặc đuổi học.

Tuy nhiên, cũng có tới 34 trường hợp mà học sinh tiểu học gặp vấn đề về sử dụng ma túy trong năm qua, bao gồm cả những đứa trẻ học Năm 3.

Số liệu này liên quan tới các trường hợp thay vì số lượng từng học sinh, bởi một vài học sinh có thể vi phạm kỷ luật vài lần.

Trong năm 2016, có 383 trường hợp bị đình chỉ học ngắn ngày, 357 trường hợp bị đình chỉ học dài ngày và 369 vụ đuổi học có liên quan tới hành vi vi phạm vì sử dụng ma túy.

Học sinh ở tiểu bang cũng bị phát hiện sử dụng thuốc lá và các loại chất hợp pháp khác, với 5,958 trường hợp học sinh bị cho nghỉ học – đình chỉ hoặc đuổi học – trong 3 năm qua, dù con số đã giảm qua từng năm.

Khi được hỏi về vấn nạn ma túy bất hợp pháp bùng nổ trong các trường học, Bộ trưởng Giáo dục Kate Jones cho biết các trường học đã làm việc với học sinh để đảm bảo rằng chúng lựa chọn lối sống lành mạnh và ở lại trường học.

Minh Hoang - Báo Úc (Theo BrisbaneTimes)
Link nguồn: http://www.brisbanetimes.com.au/queensland/thousands-of-queensland-students-in-trouble-for-drugs-in-schools-20170725-gxi8pd.html

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất