REGIONAL VISA: Thông tin về Visa tạm trú và thường trú vùng ngoại ô Úc

REGIONAL VISA: Thông tin về Visa tạm trú và thường trú vùng ngoại ô Úc

Chi phí sinh hoạt chỉ bằng 70% mức chi phí ở các thành phố lớn cùng với lợi thế được cộng thêm 5 điểm nhập cư và thêm từ 1 - 2 năm làm việc nữa cho sinh viên quốc tế, các vùng regional của Úc đang trở thành điểm đến định

Di cư vùng regional

Chính phủ Úc cam kết hỗ trợ người di cư đến định cư tại các vùng ngoại ô regional

Chính phủ Úc đã công bố những thay đổi trong chương trình nhập cư để củng cố nền kinh tế và thúc đẩy các khu vực ngoại ô. Những thay đổi bao gồm:

- 2 visa tạm trú tay nghề vùng regional mới, có pathway lên PR  : Visa 491 & Visa 494

- 1 visa thường trú tay nghề vùng regional : Visa 191

- Định nghĩa lại ‘Vùng regional’ cho mục đích di cư

- Thêm các điểm mới cho visa tay nghề tính điểm cho lao động sống và làm việc tại vùng regional

- Nhiều lựa chọn cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các trường đại học ở vùng regional

Visa tay nghề vùng regional mới

Có 2 loại visa tay nghề vùng miền mới được áp dụng từ 16/11/2019:

-          Visa tay nghề regional (visa tạm trú - 491)

Dành cho những người được chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ đề cử hoặc được tài trợ bởi một thành viên gia đình đủ điều kiện để sống và làm việc tại khu vực regional của Úc.

-          Visa tay nghề regional chủ lao động bảo lãnh (visa tạm trú -494)

Dành cho những người được bảo trợ bởi một chủ lao động ở khu vực regional Úc.

Để đủ điều kiện đăng ký PR, những người giữ 2 loại visa trên cần chứng minh họ sống và làm việc tại vùng regional của Úc trong khi giữ visa. Họ sẽ đủ điều kiện xin visa tay nghề regional (visa thường trú -191) kể từ tháng 11 năm 2022.

Theo các thay đổi, các nhà tuyển dụng trong khu vực regional sẽ được tiếp cận với:

  • Nhiều nghề nghiệp trong khu vực để tài trợ cho người di cư đến làm việc tại khu vực Úc
  • Ưu tiên xử lý các đơn xin thị thực khu vực
  • Thêm điểm mới cho visa tay nghề tính điểm cho lao động sống và làm việc tại vùng regional

Lưu ý: người đang giữ visa tay nghề sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi

Sinh viên quốc tế học tập tại vùng regional

Kể từ năm 2021, sinh viên quốc tế (cử nhân và cao học) học tập tại tất cả các khu vực regional bên ngoài Sydney, Melbourne và Brisbane sẽ được tạo điều kiện để kéo dài visa sau tốt nghiệp 485.

Sinh viên đủ điều kiện sẽ bao gồm sinh viên quốc tế học tại các địa điểm thuộc vùng regional của một trường đại học có trụ sở tại các đô thị lớn.

Sinh viên quốc tế sống và học tập tại vùng regional Nhóm 2 sẽ được cộng thêm 1 năm cho visa 485.

Sinh viên quốc tế sống và học tập tại vùng regional Nhóm 3 sẽ được cộng thêm 2 năm cho visa 485.

Phân loại vùng regional

Vùng regional được chia làm 3 nhóm chính:

  • Nhóm 1 – các ‘thành phố lớn’ gồm Sydney, Melbourne và Brisbane không nhận ưu đãi về regional
  • Nhóm 2 – ‘thành phố và các trung tâm regional’ của Perth, Adelaide, the Gold Coast, the Sunshine Coast, Canberra, Newcastle/Lake Macquarie, Wollongong/Illawarra, Geelong and Hobart
  • Nhóm 3 – vùng trung tâm regional và các khu vực khác.
Anh Nguyễn
Link nguồn: https://baouc.com.au/regional-visa-thong-tin-ve-visa-tam-tru-thuong-tru-vung-ngoai-o-uc-a35602.html
Visa 494: Mở rộng con đường định cư Úc cho lao động có tay nghề

Visa 494: Mở rộng con đường định cư Úc cho lao động có tay nghề

Visa 494 là visa tạm trú cho lao động có tay nghề hiện đang sống trong hay ngoài nước Úc được bảo lãnh bởi công ty ở những vùng ngoại ô và thưa dân trên nước Úc (theo danh sách vùng được quy định)

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất