Sư t ử cái nhảy vào can ngăn sư t ử đực tấn côn g nhân viên sở thú

Sư t ử cái nhảy vào can ngăn sư t ử đực tấn côn g nhân viên sở thú

Rất m ay con sử t ử cái đã ra ôm phần thân sau của con sư t ử kia, nhân lúc đó nhân viên sở thú đã kịp chạy thoát thân. Nhân viên này chỉ bị xước nhẹ ở cánh tay.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất