Home  » 
Đời sống  » 
Người đang dùng kháng sinh có nên tiêm phòng vắc-xin Covid-19 hay không?

Người đang dùng kháng sinh có nên tiêm phòng vắc-xin Covid-19 hay không?

Nhiều người đang trong thời gian phải dùng kháng sinh nhưng đã đến lịch tiêm phòng Covid-19. Trước những trường hợp như này, giới chuyên gia nhận định thế nào?