Home  » 
Bạn trai đồng ý cưới nhưng chẳng chịu đăng ký kết hôn vì lý do không ngờ

Bạn trai đồng ý cưới nhưng chẳng chịu đăng ký kết hôn vì lý do không ngờ

Bạn trai sẵn sàng tổ chức đám cưới hoành tráng với tôi nhưng lại không muốn đăng ký kết hôn. Tôi rất cay khi biết lý do phía sau đó.