Home  » 
Có nên vay tiền hộ bạn trai làm ăn?

Có nên vay tiền hộ bạn trai làm ăn?

Bạn trai tôi muốn dồn tiền để mở một khu vui chơi trẻ em nhưng thiếu khoảng 200 triệu đồng, anh nhờ tôi đi vay và hứa viết giấy cam kết trả trong một năm.