Tây Úc: Thời gian phạ t gấp đôi điểm bằng lái xe (double demerit points) dài nhất trong năm

Tây Úc: Thời gian phạ t gấp đôi điểm bằng lái xe (double demerit points) dài nhất trong năm

Cảnh sát Tây Úc đã thông báo khoảng thời gian áp dụng Double Demerit points dài nhất trong năm, từ ngày 23/12/2016 đến ngày Chủ nhật 8/1/2017.

Cảnh sát Tây Úc Thông báo thời gian Phạt gấp đôi số điểm bằng lái (Double Demerit points) dài nhất trong năm từ ngày 23/12/2016 - 8/1/2017.

Trong khoảng thời gian này, các vi phạm sau đây sẽ bị double demerit points:

- Vượt quá tốc độ (dưới 9km phạt $100 không trừ điểm, từ 9km trở lên phạt ít nhất $200 và trừ ít nhất 2×2=4 điểm);

- Lái xe không cài dây an toàn (phạt tối thiểu 550$, trừ 4×2=8 điểm);

- Lái xe với nồng độ cồn từ 0.05 trở lên (phạt tối thiểu $250, trừ ít nhất 3×2=6 điểm);

- Lái xe có sử dụng thuốc cấm, hoặc không cung cấp mẫu thử bằng đường miệng hay máu (phạt tối thiểu $500, trừ ít nhát 3×2=6 điểm);

- Vượt đèn đỏ (phạt $300, trừ 3×2=6 điểm);

- Vượt đèn đỏ khi rẽ (phạt tối thiểu $200 trừ 3×2=6 điểm);

- Sử dụng điện thoại di động. Sử dụng điện thoại di động bao gồm cầm máy nghe điện thoại, viết, gửi hoặc đọc tin nhắn, gửi tin nhắn hình, gửi email. Tóm lại đang lái xe muốn nghe điện thoại thì điện thoại phải được gắn chắc chắn vào thiết bị đỡ điện thoại trên xe và có thể sử dụng không cần chạm tay (phạt $400, trừ 3×2=6 điểm).

Lưu ý là tổng số điểm của mỗi người chỉ có 12 (nếu trước đây chưa từng bị trừ điểm lần nào) nên nếu vi phạm quá 2 lần trong khoảng thời gian này thì gần như sẽ bị tước bằng!

Trên đây là thông báo của Cảnh sát Tây Úc và Ủy ban An toàn Giao thông Tây Úc.

John - Báo Úc

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất