Thông tin Học bổng Chính phủ Úc vòng tuyển sinh 2017

Thông tin Học bổng Chính phủ Úc vòng tuyển sinh 2017

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trên lĩnh vực phát triển.

Australia tiếp tục cam kết hợp tác phát triển với Việt Nam, phản ánh mối quan hệ đối tác kinh tế ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Bằng cách thúc đẩy lĩnh vực tư nhân, nâng cao trình độ lực lượng lao động và hỗ trợ phát triển hòa nhập, chúng tôi sẽ góp phần vào mục tiêu chung và bao quát là thúc đẩy thịnh vượng và giảm nghèo ở Việt Nam.
Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trên lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.
Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn và năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển của Việt Nam.
Học bổng được xét duyệt và trao dựa trên cơ sở thành tích cá nhân của người xin học bổng, quy trình minh bạch và cơ hội tiếp cận công bằng. Chương trình khuyến khích người khuyết tật, người vùng nông thôn khó khăn và người dân tộc thiểu số nộp hồ sơ xin học bổng. Chương trình có chính sách xem xét hỗ trợ tham gia bình đẳng cho nhóm ứng viên này.

Các lĩnh vực học tập ưu tiên

Các ngành học ưu tiên cho Việt Nam tham gia nộp đơn cho niên học 2018 liên quan đến những mảng sau:
-Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, thương mại quốc tế, chính sách công)
-Giao thông (quản lý và tài chính dự án, kỹ thuật giao thông vận tải, quy hoạch giao thông đô thị)
-Nước và Vệ sinh (quản lý nước, thủy lợi, chất lượng và các hệ thống cung cấp nước)
-Giáo dục (quản lý giáo dục, đảm bảo chất lượng)
-Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ)
-Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (quản lý kinh tế nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững)
-Ổn định Khu vực và Nhân quyền (công pháp quốc tế, luật nhân quyền quốc tế)
-Khuyết tật · Biến đổi khí hậu (lĩnh vực xuyên suốt)
Các ngành học khác được xét dựa trên thành tích cá nhân. Xin xem Hỏi đáp cho ứng viên để biết thêm chi tiết.
Bậc học

Học bổng trao cơ hội cho công dân Việt Nam được học bậc sau đại học tại một viện, trường đại học tại Australia. Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam lần này dành cho bậc học Thạc sỹ nhập học năm 2018. Học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền địa phương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể), nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu.
Quyền lợi Học bổng Chính phủ Australia

Học bổng Chính phủ Australia được cấp trong thời gian tối thiểu cần thiết cho người học hoàn thành chương trình học tập do trường đại học Australia yêu cầu, bao gồm cả thời gian học chuẩn bị (trước khi vào khóa học chính thức) nếu có.
Người nhận học bổng được hưởng những quyền lợi sau:
-Vé máy bay khứ hồi
-Trợ cấp sinh hoạt phí một lần khi mới sang
-Toàn bộ tiền học phí
-Hỗ trợ sinh hoạt phí
-Chương trình học chuẩn bị
-Bảo hiểm Y tế Sinh viên Quốc tế trong thời gian học
-Hỗ trợ học tập bổ sung và
-Trợ cấp nghiên cứu thực địa (cho sinh viên hệ nghiên cứu; hoặc sinh viên học hệ tập trung, chỉ cấp theo yêu cầu của khóa học).
Tiêu chí hợp lệ

Ứng viên Học bổng Chính phủ Australia phải đáp ứng toàn bộ những yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn được nêu ra trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải từ đường link sau: http://dfat.gov.au/about-us/publica...
Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn cơ bản này, các ứng viên Việt Nam cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau của nước mình:
-Phải có bằng đại học chính quy
-Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam (trừ ứng viên có hoàn cảnh khó khăn – xem mô tả phía dưới)
-Không xin học lấy bằng Thạc sỹ thứ hai
Các điều kiện cụ thể

Các ứng viên cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau của nước mình (xin xem chi tiết phần Câu hỏi thường gặp số 4 (FAQ) tại đường link sau: www.australiaawardsvietnam.org).
1/Nhóm cán bộ chính quyền địa phương cấp tỉnh
-Điểm trung bình tốt nghiệp: 6.5
-IELTS: Không yêu cầu IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ. Điểm IELTS 4.5 (không có điểm thành phần dưới 4.0)
-Kinh nghiệm làm việc: Hai năm kinh nghiệm liên quan
2/Nhóm cán bộ cơ quan trung ương, các trường đại học tỉnh/khu vực (khác địa bàn các thành phố lớn liệt kê dưới đây), các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các công ty Việt Nam
-Điểm trung bình tốt nghiệp: 7.0
-IELTS: Nộp điểm IELTS ở giai đoạn hồ sơ. Điểm IELTS 5.5 (không có điểm thành phần dưới 5.0)
-Kinh nghiệm làm việc: Hai năm kinh nghiệm liên quan (liên tục tại một cơ quan đối với cán bộ cơ quan trung ương)
3/ Nhóm cán bộ giảng dạy tại các trường đại học (tại các thành phố lớn: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ), nhân viên các tổ chức phi chính phủ quốc tế
-Điểm trung bình tốt nghiệp: 7.0
-IELTS: Nộp điểm IELTS ở giai đoạn hồ sơ. Điểm IELTS 6.5 (không có điểm thành phần dưới 6.0)
-Kinh nghiệm làm việc: Hai năm kinh nghiệm liên quan
Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình áp dụng các điều khoản đặc biệt sau đây cho các ứng viên thuộc diện khó khăn tại Việt Nam thuộc tất cả các Nhóm đối tương trên trong quá trình xét hồ sơ: ·
ứng viên là người khuyết tật ứng viên đến từ các địa phương nghèo theo quy định, bao gồm người dân tộc thiểu số (Xin tham khảo www.australiaawardsvietnam.org).
Điểm trung binh tốt nghiệp: 6.0
IELTS: Không yêu cầu chứng chỉ IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ. Điểm IELTS 4.5 (không có điểm thành phần dưới 3.5)
Kinh nghiệm làm việc: Chỉ cần một năm kinh nghiệm làm việc
Thời hạn nộp hồ sơ (để nhập học tại Australia năm 2018)

Ngày mở: 1 tháng Hai 2017
Ngày đóng: 31 tháng Ba 2017
Đơn xin học bổng hoặc tài liệu kèm theo nộp sau ngày hết hạn sẽ không được xem xét.
Quy trình nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tuyến tại: www.australiaawardsvietnam.org Chương trình khuyến khích nộp hồ sơ nhiều ngày trước hạn. Hệ thống hồ sơ trực tuyến (OASIS) thường có lượng truy cập tăng vọt vào những ngày cuối cùng trước khi hết hạn và hồ sơ ứng viên có thể bị nộp chậm.
Tài liệu kèm theo

Ứng viên phải nộp cùng hồ sơ xin học bổng tất cả các tài liệu kèm theo bắt buộc được liệt kê trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng.
Ứng viên cũng phải nộp thêm các tài liệu sau để đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với Việt Nam:
-Một bản sao công chứng (các) hợp đồng lao động
-Một thư giới thiệu đóng dấu của cơ quan hiện tại hoặc trước đây
-Một bản tóm tắt đề cương nghiên cứu đối với các ứng viên học Thạc sỹ nghiên cứu
Xin tham khảo www.australiaawardsvietnam.org để biết thông tin chi tiết danh mục các tài liệu kèm theo bắt buộc.
Quy trình xét tuyển

Sau khi rà soát việc đáp ứng tiêu chí hợp lệ, ứng viên sẽ được sơ tuyển. Quy trình xét tuyển cũng sẽ bao gồm vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh cho tất cả các ứng viên lọt qua vòng sơ tuyển. Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:
-Năng lực học tập
-Kết quả tiềm năng, bao gồm khả năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam
-Năng lực chuyên môn và tố chất lãnh đạo
Đào tạo chuẩn bị

Tất cả ứng viên được nhận học bổng phải tham dự buổi phổ biến thông tin trước khi lên đường nhập học.
Ứng viên có thể phải tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Anh tiền du học tối đa 12 tháng tại Việt Nam (tùy thuộc trình độ tiếng Anh của ứng viên), nếu ứng viên chưa đáp ứng ngay được yêu cầu về tiếng Anh của khóa học đã lựa chọn tại trường đại học của Australia.
Kết quả

Tất cả ứng viên sẽ được thông báo kết quả của vòng xét tuyển dù có thành công hay không vào cuối tháng Bảy 2017.
Thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin về Chương trình Học bổng Chính phủ Australia, xin mời truy cập trang: http://dfat.gov.au/people-to-people...
Để tìm hiểu các vấn đề về thị thực và các quyền lợi và điều kiện của Chương trình Học bổng Chính phủ Australia, xin tham khảo cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải về tại: http://dfat.gov.au/about-us/publica...
Để có thêm thông tin chung về Chương trình Học bổng Chính phủ Australia và việc học tập tại Australia, xin mời truy cập các trang sau: www.australiaawards.gov.au www.dfat.gov.au www.studyinaustralia.gov.au
Liên hệ Cơ quan:
Chương trình Phát triển Nhân lực Việt Nam-Australia
Địa chỉ: Phòng 502, Nhà A, 14-16 Hàm Long, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3939 3991/2
Fax: (04) 3934 6782
Email: [email protected]
Website: www.australiaawardsvietnam.org

Báo Úc - Theo Australia awards

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất