Thủ tục xá c minh căn cước tại Úc

Thủ tục xá c minh căn cước tại Úc

Khi xin lãnh trợ cấp hoặc sử dụng dịch vụ, nhiều khi quý vị cần phải xá c minh căn cước của mình.\nChúng tôi có thể dịch giấy tờ cần thiết liên quan đến đơn xin của quý vị, miễn phí.

Quý vị cần nộp ba giấy tờ căn cước:

• ít nhất một giấy tờ khởi đầu

• hai trong số các giấy tờ của quý vị có thể là giấy tờ chính, hoặc

• một trong những giấy tờ của quý vị có thể là giấy tờ chính và một có thể là giấy tờ phụ.

Ít nhất một trong các giấy tờ này phải có ảnh của quý vị. Tất cả giấy tờ phải là bản gốc và có têngiống với tên trong đơn xin của quý vị hoặc quý vị cần nộp bằng chứng đã đổi tên.

Nếu gặp trở ngại tìm giấy tờ của mình, quý vị hãy báo cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt.
Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị nộp lại giấy tờ nếu quý vị làm đơn xin lãnh khoản trợ cấp kháchoặc chúng tôi cần phải xem xét lại căn cước của quý vị.Giấy tờ khởi đầu—để xác minh ngày sinh hoặc ngày đến Úc của quý vị.

Giấy tờ Chi tiết
Giấy khai sinh Úc Giấy khai sinh đầy đủ dưới tên của quý vị hoặc tên cũ đã đăng ký với vàcấp bởi Births, Deaths and Marriages. Chúng tôi không nhận trích lục khai sinhhay thẻ khai sinh.
Thị thực Úc Phải còn hiệu lực khi quý vị nhập cảnh nước Úc trong cương vị cư dân hoặc dukhách và được cấp dưới tên hoặc tên cũ của quý vị. Thị thực này có thể đãđược cấp bằng hình thức điện tử, chúng tôi có thể kiểm chứng nó.
AustralianCitizenshipCertificate Cấp dưới tên hoặc tên cũ của quý vị. Nếu trong giấy chứng nhận của cha mẹ cótên của quý vị thì quý vị có thể sử dụng giấy này
ImmiCard Thẻ căn cước có ảnh do Department of Immigration and Border Protection cấpdưới tên hoặc tên cũ của quý vị.
Hộ chiếu Úc Hộ chiếu còn hiệu lực dưới tên hoặc tên cũ của quý vị.
Certificate ofIdentity Do Department of Foreign Affairs and Trade cấp dưới tên hoặc tên cũ của quý vị.
Document ofIdentity Do Department of Foreign Affairs and Trade cấp dưới tên hoặc tên cũ của quý vị.

Đổi tên hoặc chỉnh sửa tên hợp pháp hoặc ngày sinh củaquý vị

Điều quan trọng là quý vị phải cho chúng tôi biết nếu quý vị đổi tên hợp pháp của mình hoặc nếungày sinh của quý vị không đúng.

Muốn đổi tên hoặc chỉnh sửa tên hợp pháp hoặc ngày sinh củamình, quý vị cần phải nộp cho chúng giấy tờ hỗ trợ do Births, Deaths and Marriages hoặcDepartment of Immigration and Border Protection cấp.

Những giấy tờ này phải là giấy tờ gốc vìchúng tôi không nhận bản sao, kể cả bản sao đã được công chứng.

Các giấy tờ hợp lệ bao gồm:

• giấy chứng nhận kết hôn, nhưng không phải là giấy chứng nhận nghi lễ

• giấy chứng nhận đổi tên

• giấy khai sinh, kể cả giấy khai sinh cấp lại dưới tên mới, hoặc

• giấy tờ do Department of Immigration and Border Protection cấp chẳng hạn nhưhộ chiếu Úc.

Muốn biết thêm thông tin

Truy cập humanservices.gov.au/identity để được biết thêm thông tin bằng tiếng Anh

• truy cập humanservices.gov.au/yourlanguage tại đây quý vị có thể đọc, nghe hay xemvideo phổ biến thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị

• gọi số 131 202 để nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị về các trợ cấp vàcác dịch vụ của Centrelink

• gọi cho Translating and Interpreting Service (TIS National) số 131 450 để nói chuyện vớichúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị về các trợ cấp và các dịch vụ của Medicare vàChild Support

• tới trung tâm dịch vụ.

Lưu ý: gọi bằng điện thoại nhà của quý vị tới số điện thoại bắt đầu bằng số ‘13’ từ bất kỳ nơi nàotrên nước Úc sẽ bị tính theo cước gọi cố định. Cước gọi này có thể khác với cước gọi địa phươngvà cũng có thể khác nhau tùy theo công ty điện thoại.

Gọi điện thoại tới số điện thoại bắt đầu bằngsố ‘1800’ thì không tốn tiền. Gọi bằng điện thoại công cộng và điện thoại di động có thể bị tínhtheo thời gian và cước gọi cao hơn.Bãi miễn trách nhiệm

Thông tin trong ấn phẩm này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn về các khoản trợ cấp và dịch vụ. Quý vị có trách nhiệm quyết định xem mình có muốn xin lãnh khoản trợ cấp hay không và làm đơn theo hoàn cảnh riêng của mình.

Những đường dây thông báo bạo hành gia đình tại Úc

Những đường dây thông báo bạo hành gia đình tại Úc

Bạo hành trong gia đình và trong nhà. Đã đến lúc nói đủ rồi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất