Home  » 
  • Những điều cần biết về liều vaccine COVID-19 tăng cường

    Những điều cần biết về liều vaccine COVID-19 tăng cường

    Với sự xuất hiện của biến thể Omicron đang lan rộng ở nhiều quốc gia, nhu cầu về một mũi vaccine COVID-19 tăng cường có thể trở nên cấp bách. Vậy liều vaccine tăng cường là gì và điều gì xảy ra với hệ thống miễn dịch khi được tiêm vaccine tăng cường?