Tính minh bạch trong hệ thống y tế Úc được kêu gọi nâng cao hơn

Tính minh bạch trong hệ thống y tế Úc được kêu gọi nâng cao hơn

Một Ủy ban Thượng viện đã kêu gọi tăng thêm tính minh bạch trong bảo hiểm y tế tư nhân và đề nghị các bác sĩ công bố mức phí mà cá nhân họ thu.

Một Ủy ban Thượng viện đã kêu gọi tăng thêm tính minh bạch trong bảo hiểm y tế tư nhân và đề nghị các bác sĩ công bố mức phí mà cá nhân họ thu.

Báo cáo đã đưa ra 19 khuyến nghị, bao gồm cả đề xuất cấm các công ty bảo hiểm đưa ra những mức giảm giá khác nhau cho cùng một dịch vụ.

Ủy ban muốn các khoản phí của bác sĩ được công khai cho người dân trong một cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm được.

Các hãng bảo hiểm cũng sẽ phải công bố các mức giảm giá theo chính sách và số hiệu sản phẩm, theo những thay đổi được đề xuất.

Ủy ban này, do thượng nghị sĩ Đảng Xanh Rachel Siewert làm chủ tịch, đã xem xét chi phí y tế phát sinh và khả năng chi trả các khoản bảo hiểm y tế tư nhân.

Họ muốn Chính phủ phải yêu cầu các công ty bảo hiểm y tế tư nhân ban hành thông báo bằng văn bản về những thay đổi chính sách và điều kiện cần thiết để cho phép khách hàng có cơ hội để xem xét các lựa chọn thay thế.

Một số các khuyến nghị khác là:

* Cho phép các công ty bảo hiểm y tế tư nhân giảm chi phí điều trị y tế ngoài bệnh viện khi được chuyển đến bệnh nhân ngoại trú, cộng đồng hoặc tại nhà.

* Yêu cầu tất cả các công ty bảo hiểm y tế tư nhân tiết lộ tiền lương điều hành và chi phí hành chính khác.

* Chính phủ liên bang và tiểu bang cần đảm bảo các bệnh viện công cung cấp bình đẳng về việc tiếp cận đối với cả bảo hiểm y tê công và tư nhân, dựa trên nhu cầu lâm sàng chứ không phải là tình trạng bảo hiểm.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Y tế và Bệnh viện Úc, bà Alison Verhoeven, đã hoan nghênh các đề xuất này. Bà cho rằng nó nhằm nâng cao giá trị, tính minh bạch liên quan đến chi phí phát sinh, mang lại thông tin rõ ràng cho người tiêu dùng và giúp họ lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ.

Giám đốc Diễn đàn Sức khỏe Người tiêu dùng, bà Leanne Wells, đã ca ngợi bản báo cáo "đột phá" này, và thừa nhận rằng hệ thống này phải đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng chứ không phải là các công ty bảo hiểm.

Việt Tùng - Báo Úc (Theo 7News)

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất