Tỷ giá đô Úc ngày 01/12/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 01/12/2019

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 01 tháng 12 năm 2019

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND)

30/11 - 1 AUD = 15647.30 VND

29/11 - 1 AUD = 15637.26 VND

28/11 - 1 AUD = 15688.35 VND

27/11 - 1 AUD = 15725.93 VND

26/11 - 1 AUD = 15724.43 VND

25/11 - 1 AUD = 15723.63 VND

24/11 - 1 AUD = 15809.31 VND

23/11 - 1 AUD = 15797.20 VND

22/11 - 1 AUD = 15805.06 VND

21/11 - 1 AUD = 15789.00 VND

20/11 - 1 AUD = 15738.93 VND

19/11 - 1 AUD = 15833.76 VND

18/11 - 1 AUD = 15778.79 VND

 

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 30/11/2019

1 AUD = 0.67631 USD

1 AUD = 0.61386 EUR

1 AUD = 0.52287 Bảng Anh

1 AUD = 74.022 JPY

1 AUD = 1.05357 NZD

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất