Tỷ giá đô Úc ngày 05/12/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 05/12/2019

Báo Úc cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay (ngày 05/12) của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 04 tháng 12 năm 2019

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND)

04/12 - 1 AUD = 15864.60 VND

03/12 - 1 AUD = 15858.45 VND

02/12 - 1 AUD = 15702.43 VND

01/12 - 1 AUD = 15646.26 VND

30/11 - 1 AUD = 15647.30 VND

29/11 - 1 AUD = 15637.26 VND

28/11 - 1 AUD = 15688.35 VND

27/11 - 1 AUD = 15725.93 VND

26/11 - 1 AUD = 15724.43 VND

25/11 - 1 AUD = 15723.63 VND

24/11 - 1 AUD = 15809.31 VND

23/11 - 1 AUD = 15797.20 VND

22/11 - 1 AUD = 15805.06 VND

21/11 - 1 AUD = 15789.00 VND

 

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 03/12/2019

1 AUD = 0.68185 USD

1 AUD = 0.61584 EUR

1 AUD = 0.52726 Bảng Anh

1 AUD = 74.380 JPY

1 AUD = 1.04871 NZD

Video: Ảnh hưởng covid 19 Gần một triệu người Úc bị mất việc làm

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất