Tỷ giá đô Úc ngày 05/12/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 05/12/2019

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 04 tháng 12 năm 2019

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND)

04/12 - 1 AUD = 15864.60 VND

03/12 - 1 AUD = 15858.45 VND

02/12 - 1 AUD = 15702.43 VND

01/12 - 1 AUD = 15646.26 VND

30/11 - 1 AUD = 15647.30 VND

29/11 - 1 AUD = 15637.26 VND

28/11 - 1 AUD = 15688.35 VND

27/11 - 1 AUD = 15725.93 VND

26/11 - 1 AUD = 15724.43 VND

25/11 - 1 AUD = 15723.63 VND

24/11 - 1 AUD = 15809.31 VND

23/11 - 1 AUD = 15797.20 VND

22/11 - 1 AUD = 15805.06 VND

21/11 - 1 AUD = 15789.00 VND

 

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 03/12/2019

1 AUD = 0.68185 USD

1 AUD = 0.61584 EUR

1 AUD = 0.52726 Bảng Anh

1 AUD = 74.380 JPY

1 AUD = 1.04871 NZD

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất