Tỷ giá đô Úc ngày 07/12/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 07/12/2019

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 07 tháng 12 năm 2019

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND)

06/12 - 1 AUD = 15887.80 VND

05/12 - 1 AUD = 15809.77 VND

04/12 - 1 AUD = 15864.60 VND

03/12 - 1 AUD = 15858.45 VND

02/12 - 1 AUD = 15702.43 VND

01/12 - 1 AUD = 15646.26 VND

30/11 - 1 AUD = 15647.30 VND

29/11 - 1 AUD = 15637.26 VND

28/11 - 1 AUD = 15688.35 VND

27/11 - 1 AUD = 15725.93 VND

26/11 - 1 AUD = 15724.43 VND

25/11 - 1 AUD = 15723.63 VND

24/11 - 1 AUD = 15809.31 VND

23/11 - 1 AUD = 15797.20 VND

22/11 - 1 AUD = 15805.06 VND

 

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 06/12/2019

1 AUD = 0.68381 USD

1 AUD = 0.61579 EUR

1 AUD = 0.51975 Bảng Anh

1 AUD = 74.344 JPY

1 AUD = 1.04458 NZD

Tỷ giá đô Úc ngày 06/12/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 06/12/2019

Báo Úc cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay (ngày 06/12) của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất