Tỷ giá đô Úc ngày 08/11/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 08/11/2019

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 08 tháng 11 năm 2019

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND)


07/11 - 1 AUD = 16017.68 VND

06/11 - 1 AUD = 15999.80 VND

05/11 - 1 AUD = 16048.00 VND

04/11 - 1 AUD = 16032.10 VND

03/11 - 1 AUD = 16030.50 VND

02/11 - 1 AUD = 16020.10 VND

01/11 - 1 AUD = 16013.10 VND

31/10 - 1 AUD = 15932.10 VND

30/10 - 1 AUD = 15866.50 VND

29/10 - 1 AUD = 15867.30 VND

28/10 - 1 AUD = 15866.20 VND

27/10 - 1 AUD = 15871.20 VND

26/10 - 1 AUD = 15875.70 VND

25/10 - 1 AUD = 15880.1 VND

24/10 - 1 AUD = 15854.40 VND

23/10 - 1 AUD = 15932.0 VND

20/10 - 1 AUD = 15859,60 VND

 

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 08/11/2019

1 AUD = 0.68918 USD

1 AUD = 0.62232 EUR

1 AUD = 0.53530 Bảng Anh

1 AUD = 75.132 JPY

1 AUD = 1.08009 NZD

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất