Tỷ giá đô Úc ngày 08/11/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 08/11/2019

Báo Úc cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay (ngày 08/11) của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 08 tháng 11 năm 2019

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND)


07/11 - 1 AUD = 16017.68 VND

06/11 - 1 AUD = 15999.80 VND

05/11 - 1 AUD = 16048.00 VND

04/11 - 1 AUD = 16032.10 VND

03/11 - 1 AUD = 16030.50 VND

02/11 - 1 AUD = 16020.10 VND

01/11 - 1 AUD = 16013.10 VND

31/10 - 1 AUD = 15932.10 VND

30/10 - 1 AUD = 15866.50 VND

29/10 - 1 AUD = 15867.30 VND

28/10 - 1 AUD = 15866.20 VND

27/10 - 1 AUD = 15871.20 VND

26/10 - 1 AUD = 15875.70 VND

25/10 - 1 AUD = 15880.1 VND

24/10 - 1 AUD = 15854.40 VND

23/10 - 1 AUD = 15932.0 VND

20/10 - 1 AUD = 15859,60 VND

 

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 08/11/2019

1 AUD = 0.68918 USD

1 AUD = 0.62232 EUR

1 AUD = 0.53530 Bảng Anh

1 AUD = 75.132 JPY

1 AUD = 1.08009 NZD

Video: Ảnh hưởng covid 19 Gần một triệu người Úc bị mất việc làm

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất