Tỷ giá đô Úc ngày 13/01/2020

Tỷ giá đô Úc ngày 13/01/2020

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 13 tháng 01 năm 2020

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND)

10/01/2020 - 1 AUD = 15951.92 VND

08/01/2020 - 1 AUD = 15935.76 VND

07/01/2020 - 1 AUD = 15963.80 VND

06/01/2020 - 1 AUD = 16089.77 VND

05/01/2020 - 1 AUD = 16031.24 VND

03/01/2020 - 1 AUD = 16056.55 VND

02/01/2020 - 1 AUD = 16198.88 VND

01/01/2020 - 1 AUD = 16253.36 VND

31/12 - 1 AUD = 16268.80 VND

30/12 - 1 AUD = 16206.52 VND

29/12 - 1 AUD = 16132.90 VND

27/12 - 1 AUD = 16143.76 VND

26/12 - 1 AUD = 16057.16 VND

25/12 - 1 AUD = 16016.58 VND

24/12 - 1 AUD = 16027.22 VND

23/12 - 1 AUD = 16016.96 VND

22/12 - 1 AUD = 16004.27 VND

21/12 - 1 AUD = 16024.70 VND

20/12 - 1 AUD = 16024.29 VND

19/12 - 1 AUD = 15955.86 VND

18/12 - 1 AUD = 15889.41 VND

17/12 - 1 AUD = 15885.50 VND

16/12 - 1 AUD = 15947.22 VND

15/12 - 1 AUD = 15988.41 VND

13/12 - 1 AUD = 16016.27 VND

12/12 - 1 AUD = 15980.91 VND

11/12 - 1 AUD = 15855.98 VND

10/12 - 1 AUD = 15778.60 VND

09/12 - 1 AUD = 15820.10 VND

08/12 - 1 AUD = 15892.25 VND

07/12 - 1 AUD = 15900.70 VND

06/12 - 1 AUD = 15903.51 VND

05/12 - 1 AUD = 15809.77 VND

 

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 11/01/2020

1 AUD = 0.69063 USD

1 AUD = 0.62103 Euro

1 AUD = 0.52893 Bảng Anh

1 AUD = 75.629 JPY

1 AUD = 1.04040 NZD

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất