Tỷ giá đô Úc ngày 13/02/2020

Tỷ giá đô Úc ngày 13/02/2020

Báo Úc cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay (ngày 13/02/2020) của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 13 tháng 02 năm 2020

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND)

11/02/2020 - 1 AUD = 15597.48 VND

10/02/2020 - 1 AUD = 15604.17 VND

07/02/2020 - 1 AUD = 15522.86 VND

06/02/2020 - 1 AUD = 15662.55 VND

05/02/2020 - 1 AUD = 15697.50 VND

04/02/2020 - 1 AUD = 15675.24 VND

03/02/2020 - 1 AUD = 15564.73 VND

02/02/2020 - 1 AUD = 15457.24 VND

31/01/2020 - 1 AUD = 15448.31 VND

30/01/2020 - 1 AUD = 15562.01 VND

29/01/2020 - 1 AUD = 15622.26 VND

28/01/2020 - 1 AUD = 15647.30 VND

27/01/2020 - 1 AUD = 15670.23 VND

26/01/2020 - 1 AUD = 15799.26 VND

24/01/2020 - 1 AUD = 15828.89 VND

23/01/2020 - 1 AUD = 15906.03 VND

22/01/2020 - 1 AUD = 15832.97 VND

21/01/2020 - 1 AUD = 15888.68 VND

20/01/2020 - 1 AUD = 15910.06 VND

19/01/2020 - 1 AUD = 15967.16 VND

17/01/2020 - 1 AUD = 15958.65 VND

16/01/2020 - 1 AUD = 16014.21 VND

15/01/2020 - 1 AUD = 15991.87 VND

14/01/2020 - 1 AUD = 15998.31 VND

13/01/2020 - 1 AUD = 15971.71 VND

12/01/2020 - 1 AUD = 15954.58 VND

10/01/2020 - 1 AUD = 15951.92 VND

12/01/2020 - 1 AUD = 15954.58 VND

10/01/2020 - 1 AUD = 15951.92 VND

08/01/2020 - 1 AUD = 15935.76 VND

07/01/2020 - 1 AUD = 15963.80 VND

06/01/2020 - 1 AUD = 16089.77 VND

05/01/2020 - 1 AUD = 16031.24 VND

03/01/2020 - 1 AUD = 16056.55 VND

02/01/2020 - 1 AUD = 16198.88 VND

01/01/2020 - 1 AUD = 16253.36 VND

 

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 11/02/2020

1 AUD = 0.67271 USD

1 AUD = 0.61612 Euro

1 AUD = 0.51933 Bảng Anh

1 AUD = 73.930 JPY

1 AUD = 1.04920 NZD

Video: Ảnh hưởng covid 19 Gần một triệu người Úc bị mất việc làm

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất