Tỷ giá đô Úc ngày 13/02/2020

Tỷ giá đô Úc ngày 13/02/2020

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 13 tháng 02 năm 2020

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND)

11/02/2020 - 1 AUD = 15597.48 VND

10/02/2020 - 1 AUD = 15604.17 VND

07/02/2020 - 1 AUD = 15522.86 VND

06/02/2020 - 1 AUD = 15662.55 VND

05/02/2020 - 1 AUD = 15697.50 VND

04/02/2020 - 1 AUD = 15675.24 VND

03/02/2020 - 1 AUD = 15564.73 VND

02/02/2020 - 1 AUD = 15457.24 VND

31/01/2020 - 1 AUD = 15448.31 VND

30/01/2020 - 1 AUD = 15562.01 VND

29/01/2020 - 1 AUD = 15622.26 VND

28/01/2020 - 1 AUD = 15647.30 VND

27/01/2020 - 1 AUD = 15670.23 VND

26/01/2020 - 1 AUD = 15799.26 VND

24/01/2020 - 1 AUD = 15828.89 VND

23/01/2020 - 1 AUD = 15906.03 VND

22/01/2020 - 1 AUD = 15832.97 VND

21/01/2020 - 1 AUD = 15888.68 VND

20/01/2020 - 1 AUD = 15910.06 VND

19/01/2020 - 1 AUD = 15967.16 VND

17/01/2020 - 1 AUD = 15958.65 VND

16/01/2020 - 1 AUD = 16014.21 VND

15/01/2020 - 1 AUD = 15991.87 VND

14/01/2020 - 1 AUD = 15998.31 VND

13/01/2020 - 1 AUD = 15971.71 VND

12/01/2020 - 1 AUD = 15954.58 VND

10/01/2020 - 1 AUD = 15951.92 VND

12/01/2020 - 1 AUD = 15954.58 VND

10/01/2020 - 1 AUD = 15951.92 VND

08/01/2020 - 1 AUD = 15935.76 VND

07/01/2020 - 1 AUD = 15963.80 VND

06/01/2020 - 1 AUD = 16089.77 VND

05/01/2020 - 1 AUD = 16031.24 VND

03/01/2020 - 1 AUD = 16056.55 VND

02/01/2020 - 1 AUD = 16198.88 VND

01/01/2020 - 1 AUD = 16253.36 VND

 

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 11/02/2020

1 AUD = 0.67271 USD

1 AUD = 0.61612 Euro

1 AUD = 0.51933 Bảng Anh

1 AUD = 73.930 JPY

1 AUD = 1.04920 NZD

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất