Tỷ giá đô Úc ngày 15/10/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 15/10/2019

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 15 tháng 10 năm 2019

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND)

14/10 - 1 AUD = 15713.0 VND

13/10 - 1 AUD = 15764.6 VND

12/10 - 1 AUD = 15764.1 VND

11/10 - 1 AUD = 15744.30 VND

10/10 - 1 AUD = 15718.80 VND

09/10 - 1 AUD = 15650.2 VND

08/10 - 1 AUD = 15666.1 VND

07/10 - 1 AUD = 15630.0 VND

06/10 - 1 AUD = 15714.10 VND

05/10 - 1 AUD = 15714.70 VND

04/10 - 1 AUD = 15708.18 VND

 

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 15/10/2019

1 AUD = 0.6793 USD

1 AUD = 0.6156 EUR

1 AUD = 0.537 Bảng Anh

1 AUD = 73.6189 JPY

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất