Tỷ giá đô Úc ngày 17/11/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 17/11/2019

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 17 tháng 11 năm 2019

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND)

16/11 - 1 AUD = 15781.80 VND

15/11 - 1 AUD = 15798.76 VND

14/11 - 1 AUD = 15698.26 VND

13/11 - 1 AUD = 15856.20 VND

12/11 - 1 AUD = 15876.20 VND

11/11 - 1 AUD = 15876.10 VND

10/11 - 1 AUD = 15919.70 VND

09/11 - 1 AUD = 16017.68 VND

08/11 - 1 AUD = 15,925.65 VND

07/11 - 1 AUD = 16017.68 VND

06/11 - 1 AUD = 15999.80 VND

 

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 17/11/2019

1 AUD = 0.68142 USD

1 AUD = 0.61648 EUR

1 AUD = 0.52814 Bảng Anh

1 AUD = 74.150 JPY

1 AUD = 1.06479 NZD

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất