Tỷ giá đô Úc ngày 19/11/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 19/11/2019

Báo Úc cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay (ngày 19/11) của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 19 tháng 11 năm 2019

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND)

17/11 - 1 AUD = 15786.52 VND

16/11 - 1 AUD = 15781.80 VND

15/11 - 1 AUD = 15798.76 VND

14/11 - 1 AUD = 15698.26 VND

13/11 - 1 AUD = 15856.20 VND

12/11 - 1 AUD = 15876.20 VND

11/11 - 1 AUD = 15876.10 VND

10/11 - 1 AUD = 15919.70 VND

09/11 - 1 AUD = 16017.68 VND

08/11 - 1 AUD = 15,925.65 VND

07/11 - 1 AUD = 16017.68 VND

 

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 18/11/2019

1 AUD = 0.68142 USD

1 AUD = 0.61648 EUR

1 AUD = 0.52814 Bảng Anh

1 AUD = 74.150 JPY

1 AUD = 1.06479 NZD

Video: Ảnh hưởng covid 19 Gần một triệu người Úc bị mất việc làm

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất