Tỷ giá đô Úc ngày 23/9/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 23/9/2019

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 23 tháng 9 năm 2019

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 13/9/2019 đến 22/9/2019

22/09 - 1 AUD = 15709.54 VND

21/09 - 1 AUD = 15709.54 VND

20/09 - 1 AUD = 15709.54 VND

19/09 - 1 AUD = 15769.32 VND

18/09 - 1 AUD = 15841.76 VND

17/09 - 1 AUD = 15935.19 VND

16/09 - 1 AUD = 15937.05 VND

15/09 - 1 AUD = 15969.51 VND

14/09 - 1 AUD = 15960.73 VND

13/09 - 1 AUD = 15960.73 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 23/9/2019

1 AUD = 0.676 USD

1 AUD = 0.614 EUR

1 AUD = 0.542 Bảng Anh

1 AUD = 1.081 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất