Tỷ lệ tộ i phạm tăng ở Melbourne nhưng lại giảm ở Sydney

Tỷ lệ tộ i phạm tăng ở Melbourne nhưng lại giảm ở Sydney

Melbourne đã vượt qua Sydney và trở thành thủ phủ của tộ i phạm trộ m cướp có vũ trang và tộ i phạm đột nhập nhà dân ở Úc.

Melbourne đã vượt qua Sydney và trở thành thủ phủ của tội phạm trộm cướp có vũ trang và tội phạm đột nhập nhà dân ở Úc.

Nghiên cứu về nạn nhân của các vụ phạm tội do Cục Thống kê Úc thực hiện trong năm 2016 cho thấy, tại bang Victoria có 52,700 trường hợp tội phạm cố ý đột nhập nhà dân, tăng từ mức 44,400 trường hợp trong năm 2010.

Cũng trong năm ngoái, bang NSW đã ghi nhận 41,200 trường hợp tội phạm cố ý đột nhập nhà dân, giảm từ mức 59,700 trường hợp trong năm 2010.

Xét về số vụ phạm tội trộm cướp có vũ khí từ năm 2010 đến năm 2016, bang Victoria đã ghi nhận lần lượt là 1,400 trường hợp và 1,900 trường hợp, trong khi bang NSW ghi nhận lần lượt là 2,150 trường hợp và 1,070 trường hợp.

Sự khác biệt giữa hai tiểu bang thậm chí còn nhiều hơn nếu so sánh theo tỷ lệ nạn nhân trên dân số. Trong năm 2016, nếu tính trên mỗi 100,000 người dân thì ở bang Victoria có 869 nạn nhân bị trộm đột nhập vào nhà, và con số này ở bang NSW là 533 nạn nhân.

Hồi năm 2010, số nạn nhân bị trộm đột nhập vào nhà ở hai tiểu bang này là gần như bằng nhau, với khoảng 800 nạn nhân trên mỗi 100,000 người dân. Đối với trường hợp tội phạm có vũ trang, trong năm 2016, bang Victoria ghi nhận 32 nạn nhân trên mỗi 100,000 người dân, tăng từ mức 26 nạn nhân từ năm 2010; và tại bang NSW chỉ ghi nhận 14 nạn nhân, giảm từ mức 30 nạn nhân trong năm 2010.

Tỷ lệ tội phạm sử dụng hung khí đã giảm ở mức 12% trên toàn quốc từ đầu thập kỷ này, nhưng lại tăng vọt ở mức 34% tại Victoria. Tỷ lệ tội phạm đột nhập nhà dân cũng giảm ở mức 9%, song lại tăng đến 19% ở Victoria.

Số vụ trộm cướp xe hơi ở Victoria đã tăng vọt ở mức 55% từ 12,270 trường hợp lên thành 19,020 trường hợp trong giai đoạn 2010-16, cao hơn nhiều so với mức tăng 23% trên toàn quốc trong cùng kỳ.

Về số trường hợp tấn công tình dục, trên toàn quốc đã ghi nhận mức tăng 22%, từ 18,860 trường hợp lên thành 23,050 trường hợp; trong khi tại bang Victoria ghi nhận mức tăng đáng kể đến 48%, từ 3,630 trường hợp lên thành 5,380 trường hợp.

Bù lại, thống kê cho thấy, bang Victoria điều tra tội phạm tốt hơn các tiểu bang khác ở Úc. Trong vòng 30 ngày, các cuộc điều tra ở Victoria có thể hoàn thành đối với khoảng 42% trường hợp giết người, so với mức 29% trường hợp trên toàn quốc.

Tỷ lệ điều tra thành công đối với các vụ tấn công tình dục ở Victoria và cả nước lần lượt là 65% và 37%. Bên cạnh đó, tỷ lệ điều tra thành công đối với các vụ trộm cướp có vũ trang ở Victoria và trên toàn quốc lần lượt là 68% và 58%.

Theo Hong Dao - Viet Times Australia

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất