Úc gia hạn điều tra CBPG dây thép dạng cuộn nhập khẩu từ Việt Nam

Úc gia hạn điều tra CBPG dây thép dạng cuộn nhập khẩu từ Việt Nam

Cục quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cho biết, Ủy Ban Chống bán phá giá Australia ra thông báo về việc gia hạn thời gian ban hành kết luận về vụ điều tra chống bán phá giá sản phẩm dây thép dạng cuộn nhập khẩu từ Việt Nam.

Cục quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cho biết, Ủy Ban Chống bán phá giá Australia ra thông báo về việc gia hạn thời gian ban hành kết luận về vụ điều tra chống bán phá giá sản phẩm dây thép dạng cuộn nhập khẩu từ Việt Nam.

Ngày 12/12, Ủy Ban Chống bán phá giá (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Australia (DIIS) ra thông báo về việc gia hạn thời gian ban hành Báo cáo cuối cùng (Final Report) của ADC trong vụ điều tra chống bán phá giá (CBPG) sản phẩm dây thép dạng cuộn nhập khẩu từ Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam.

Theo đó, để có thêm thời gian xem xét các bình luận của các bên liên quan đối với Báo cáo về dữ kiện trọng yếu mà ADC công bố ngày 27/10/2017, thời hạn để Ủy viên cung cấp Báo cáo về các khuyến nghị của ADC tới người có thẩm quyền thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc- Paliarmentary Secretary) được gia hạn tới trước/hoặc vào ngày 25/01/2017, trừ khi cuộc điều tra này kết thúc sớm hơn.

Trước đó, ngày 7/ 6/ 2017, ADC đã ra Thông báo khởi xướng điều tra. Ngày 27/10/ 2017, ADC công bố Báo cáo về dữ kiện trọng yếu và thời hạn để các bên gửi ý kiến bình luận đối với bản Báo cáo này là ngày 16/11/2017, tuy nhiên ADC đã gia hạn thời hạn gửi ý kiến bình luận đến ngày 24/11/2017 theo đề nghị của các bên liên quan. ADC cho biết đã nhận được ý kiến bình luận của Nguyên đơn trong đó có một số vấn đề phức tạp cần xem xét kỹ lưỡng.

Cụ thể, sản phẩm bị điều tra: dây thép dạng cuộn gồm mã HS: 7213.91.00.44, 7227.90.90.02 và 7227.90.90.42 (sản phẩm này đang không phải chịu thuế khi xuất khẩu sang Úc)

Nguyên đơn là Công ty OneSteels. Ngày nộp đơn kiện có hiệu lực: 31/5/2017

Giai đoạn điều tra bán phá giá từ ngày 1/4/2016 – 31/3/2017. Giai đoạn điều tra thiệt hại từ ngày 1/1/2013 đến nay.

Báo cáo về khuyến nghị của ADC sẽ được gửi tới người có thẩm quyền (Parliamentary Secretary): trước hoặc vào ngày 25/01/2017 (hoặc có thể được gia hạn). Parliamentary Secretary phải ra quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về khuyến nghị của ADC (hoặc được gia hạn).

Theo Trí thức trẻ

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất