Visa mới dành cho những người muốn định cư tại Tasm ania

Visa mới dành cho những người muốn định cư tại Tasm ania

Những người muốn chuyển tới sống tại Tasm ania, hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía nam của Úc, giờ đây có thể tiếp cận với một loại visa mới cho phép họ có thể được làm việc tại đây trong 4 năm.

Những người muốn chuyển tới sống tại Tasmania, hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía nam của Úc, giờ đây có thể tiếp cận với một loại visa mới cho phép họ có thể được làm việc tại đây trong 4 năm.

Loại visa ‘Skilled Regional (tạm thời) subclass 489’ mới cũng mang tới một con đường để định cư vĩnh viễn tại Úc. Điều này đã được chính quyền Tasmania xác nhận.

Visa mới này là một phần của dòng visa đề cử cho người nước ngoài định cư tại tiểu bang và đề cử của tiểu bang này sẽ bổ sung thêm 10 điểm vào điểm số tổng quát của người xin cấp visa để để xin visa theo thang điểm của Bộ Di trú.

Theo loại visa mới này thì những người xin cấp visa đã sống tại Tasmania ít nhất 2 năm và làm việc toàn thời gian (35 giờ mỗi tuần) trong ít nhất một năm ở tại đây sẽ có đủ điều kiện để nộp đơn xin thường trú nhân.

Để được đề cử, bạn phải chọn cho mình một công việc trong danh sách những ngành nghề thiếu hụt tại Tasmania và đảm bảo nhận được một đề nghị tuyển dụng. Có khá nhiều ngành nghề trong danh sách này như nông dân, y tá, kiến trúc sư, điều tra viên, kỹ sư, bác sĩ thú y, giáo viên tiểu học, nha sĩ, bác sĩ vật lý trị liệu, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ nhi khoa, nữ hộ sinh, chuyên gia IT, thợ cơ khí, đầu bếp, người làm vườn và làm tóc.

Những thay đổi khác về visa cũng đã được công bố, bao gồm thay đổi đối với nhóm Category 3 Family tại Tasmania. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ những người xin cấp visa có thành viên trong gia đình cư trú tại Tasmania mới đủ điều kiện để xin đề cử visa Skilled Regional (tạm thời) (subclass 489).

Từ năm 2017, bài kiểm tra thị trường lao động sẽ được áp dụng cho visa 489 Category 2 Job Offer và visa Skilled Regional (tạm thời) (subclass 489). Các nhà tuyển dụng thuộc 2 nhóm này sẽ phải cung cấp bằng chứng về các nỗ lực thực sự để tuyển dụng lao động từ thị trường lao động trong nước.

Những thay đổi tiếp theo sẽ được đưa ra vào tháng 10/2017, đồng nghĩa với việc những người có việc làm ở Tasmania chỉ có thể hội đủ điều kiện để được xin visa nếu họ đã làm việc tại Tasmania trong 3 tháng trước khi nộp đơn xin đề cử của tiểu bang.

Và kể từ tháng 1/2018, visa 190 sẽ yêu cầu ít nhất 2 năm học tại đây, tăng lên so với yêu cầu 1 năm hiện tại. Yêu cầu học tập 1 năm vẫn được giữ nguyên đối với visa tạm thời 489.

"Những thay đổi nhằm đảm bảo rằng những người nhập cư có tay nghề tới Tasmania có cam kết sẽ ở lại trong tiểu bang, và họ sẽ lấp đầy những chỗ trống trong tình cảnh thiếu hụt nhân công có năng lực cho ngành công nghiệp", một phát ngôn viên cho biết.

Hạng mục visa ‘Skilled Regional (provisional) visa subclass 489’ mới cũng mang tới một con đường để định cư vĩnh viễn tại Úc. Điều này đã được chính quyền Tasmania xác nhận.
Mục visa mới này là một phần của dòng visa cho người nước ngoài định cư của tiểu bang và mỗi visa của tiểu bang này sẽ bổ sung thêm 10 điểm vào điểm số tổng quát của người xin cấp visa có năng lực để để xin visa theo kỳ thi điểm của Bộ Nhập cư và Biên giới.
Theo hạng mục visa mới này thì những người xin cấp visa đã sống tại Tasmania ít nhất 2 năm và làm việc toàn thời gian (35 giờ mỗi tuần) trong ít nhất một năm ở tại đây sẽ có đủ điều kiện để nộp đơn xin định cư vĩnh viễn.
Để được lựa chọn, bạn phải lựa chọn một công việc trong danh sách những ngành nghề có trình độ tại Tasmania và đảm bảo nhận được một đề nghị tuyển dụng. Có khá nhiều ngành nghề trong danh sahsc này như nông dân, y tá, kiến trúc sư, điều tra viên, kỹ sư, bác sĩ thú y, giáo viên tiểu học, nha sĩ, bác sĩ vật lý trị liệu, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ nhi khoa, nữ hộ sinh, chuyên gia IT, thợ cơ khí, đầu bếp, làm vườn và làm tóc.
Những thay đổi khác về visa cũng đã được công bố, bao gồm thay đổi đối với nhóm Category 3 Family tại Tasmania. Những người xin cấp visa có thành viên trong gia đình cư trú tại Tasmania sẽ chỉ đủ điều kiện để xin diện visa Skilled Regional (Cấp tạm thời) (subclass 489).
Từ năm 2017, bài kiểm tra thị trường lao động sẽ được áp dụng cho visa diện Category 2 Job Offer’ 489 và visa Skilled Regional (Cấp tạm thời) (subclass 489). Các nhà tuyển dụng thuộc 2 nhóm này sẽ phải cung cấp bằng chứng về các nỗ lực thực sử để tuyển dụng lao động từ thị trường lao động trong nước.
Những thay đổi tiếp theo sẽ được đưa ra vào tháng 10/2017, đồng nghĩa với việc những người có việc làm ở Tasmania chỉ có thể hội đủ điều kiện để được xin visa nếu họ đã làm việc tại Tasmania trong ba tháng trước khi nộp đơn xin visa lên tiểu bang.
Và kể từ tháng 1/2018, diện visa 190 sẽ yêu cầu ít nhất 2 năm học tại đây, tăng từ yêu cầu 1 năm hiện tại. Yêu cầu học tập 1 năm vẫn được với diện visa 489 (cấp tạm thời).
Những thay đổi được thiết kế để đảm bảo rằng những người di cư có tay nghề tới cư trú tại Tasmania có cam kết sẽ ở lại trong tiểu bang, và họ sẽ lập đầy những chỗ trống trong tình cảnh thiếu hụt nhân công có năng lực thực sự cho ngành công nghiệp", một phát ngôn viên của Bộ phận Phát triển Kinh doanh và Kỹ năng Di cư của Tasmania.

Hạng mục visa ‘Skilled Regional (provisional) visa subclass 489’ mới cũng mang tới một con đường để định cư vĩnh viễn tại Úc. Điều này đã được chính quyền Tasmania xác nhận.

Mục visa mới này là một phần của dòng visa cho người nước ngoài định cư của tiểu bang và mỗi visa của tiểu bang này sẽ bổ sung thêm 10 điểm vào điểm số tổng quát của người xin cấp visa có năng lực để để xin visa theo kỳ thi điểm của Bộ Nhập cư và Biên giới.

Theo hạng mục visa mới này thì những người xin cấp visa đã sống tại Tasmania ít nhất 2 năm và làm việc toàn thời gian (35 giờ mỗi tuần) trong ít nhất một năm ở tại đây sẽ có đủ điều kiện để nộp đơn xin định cư vĩnh viễn.

Để được lựa chọn, bạn phải lựa chọn một công việc trong danh sách những ngành nghề có trình độ tại Tasmania và đảm bảo nhận được một đề nghị tuyển dụng. Có khá nhiều ngành nghề trong danh sahsc này như nông dân, y tá, kiến trúc sư, điều tra viên, kỹ sư, bác sĩ thú y, giáo viên tiểu học, nha sĩ, bác sĩ vật lý trị liệu, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ nhi khoa, nữ hộ sinh, chuyên gia IT, thợ cơ khí, đầu bếp, làm vườn và làm tóc.

Những thay đổi khác về visa cũng đã được công bố, bao gồm thay đổi đối với nhóm Category 3 Family tại Tasmania. Những người xin cấp visa có thành viên trong gia đình cư trú tại Tasmania sẽ chỉ đủ điều kiện để xin diện visa Skilled Regional (Cấp tạm thời) (subclass 489).

Từ năm 2017, bài kiểm tra thị trường lao động sẽ được áp dụng cho visa diện Category 2 Job Offer’ 489 và visa Skilled Regional (Cấp tạm thời) (subclass 489). Các nhà tuyển dụng thuộc 2 nhóm này sẽ phải cung cấp bằng chứng về các nỗ lực thực sử để tuyển dụng lao động từ thị trường lao động trong nước.

Những thay đổi tiếp theo sẽ được đưa ra vào tháng 10/2017, đồng nghĩa với việc những người có việc làm ở Tasmania chỉ có thể hội đủ điều kiện để được xin visa nếu họ đã làm việc tại Tasmania trong ba tháng trước khi nộp đơn xin visa lên tiểu bang.

Và kể từ tháng 1/2018, diện visa 190 sẽ yêu cầu ít nhất 2 năm học tại đây, tăng từ yêu cầu 1 năm hiện tại. Yêu cầu học tập 1 năm vẫn được với diện visa 489 (cấp tạm thời).

Những thay đổi được thiết kế để đảm bảo rằng những người di cư có tay nghề tới cư trú tại Tasmania có cam kết sẽ ở lại trong tiểu bang, và họ sẽ lập đầy những chỗ trống trong tình cảnh thiếu hụt nhân công có năng lực thực sự cho ngành công nghiệp", một phát ngôn viên của Bộ phận Phát triển Kinh doanh và Kỹ năng Di cư của Tasmania.

Minh Hoang - Báo Úc (Theo Australia Forum)
Link nguồn: http://www.australiaforum.com/information/immigration/new-visa-category-for-people-looking-for-state-nomination-in-tasmania.html

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất