Home  » 
Úc từ chối một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Úc từ chối một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Sau khi cải tiến bài thi hồi tháng 7, chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT đang bị chính phủ Úc từ chối vì mục đích thị thực, tuy nhiên vẫn được các trường ĐH và tổ chức giáo dục tại quốc gia này chấp nhận.