Home  » 
Những điều cần biết về Police Check (Lý lịch tư pháp) của Úc

Những điều cần biết về Police Check (Lý lịch tư pháp) của Úc

Nếu bạn có ý định ở lại Úc sau khi tốt nghiệp để làm việc hoặc định cư, bạn sẽ cần phải làm Police check (Lý lịch tư pháp) để đáp ứng đủ yêu cầu giấy tờ. Sau đây là những gì bạn cần biết về loại giấy tờ này: