» 
Úc chính thức ra mắt visa kinh doanh mới không yêu cầu đầu tư, cần tiếng Anh chỉ 5.0

Úc chính thức ra mắt visa kinh doanh mới không yêu cầu đầu tư, cần tiếng Anh chỉ 5.0

Một loại visa đặc biệt nhằm thúc đẩy nền kinh tế của Nam Úc đang được cung cấp bắt đầu từ ngày 21/11/2018 trong khoảng thời gian 3 năm.