Home  » 
Thỏa thuận thương mại Úc-Ấn Độ không được ký kết trước thời hạn

Thỏa thuận thương mại Úc-Ấn Độ không được ký kết trước thời hạn

Australia khó có thể hoàn tất thỏa thuận thương mại với Ấn Độ vào cuối năm nay vì "các vấn đề quan trọng" vẫn còn.