Người đàn ông Úc dùng ga trải giường của khách sạn để trốn cách ly ở New Zealand

Người đàn ông Úc dùng ga trải giường của khách sạn để trốn cách ly ở New Zealand

Một người đàn ông Úc đã thoát ra khỏi khu vực cách ly khách sạn ở New Zealand bằng cách sử dụng các tấm ga trải giường, thắt chúng lại với nhau để tạo thành sợi dây dài.