Home  » 
COVID-19 làm người Việt... đẻ nhiều hơn

COVID-19 làm người Việt... đẻ nhiều hơn

"Tỉ lệ sinh năm 2020, 2021 tăng ở nhiều vùng và nhích hơn so với mức sinh thay thế. Lý do chính theo tìm hiểu của chúng tôi là do yêu cầu cách ly vì dịch COVID-19" - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình Nguyễn Doãn Tú nói.