» 
Việt Nam bình luận về 'trận địa tên lửa Trung Quốc gần Việt Nam'

Việt Nam bình luận về 'trận địa tên lửa Trung Quốc gần Việt Nam'

Bộ Ngoại giao cho rằng chính sách quốc phòng các nước cần đóng góp vào hòa bình, ổn định khu vực khi đề cập thông tin Trung Quốc xây trận địa tên lửa gần Việt Nam.