Tăng cường một số khoản thanh toán an sinh xã hội từ ngày 1 tháng 7

Tăng cường một số khoản thanh toán an sinh xã hội từ ngày 1 tháng 7

Những thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, nhằm đảm bảo sự hỗ trợ của chính phủ theo kịp lạm phát.

Việc mở rộng giới hạn thu nhập và tài sản hiện tại có nghĩa là các khoản thanh toán sẽ tăng lên cho năm chương trình, bao gồm Family Tax Benefit (both Parts A and B), the Multiple Birth Allowance, Newborn Supplement, Stillborn Baby Payment, và Essential Medical Equipment.

Đối với các gia đình có trẻ em dưới 13 tuổi thuộc Trợ cấp Thuế Gia đình Phần A, khoản thanh toán tối đa hai tuần một lần sẽ tăng lên $222,04 hoặc tăng $8,68.

Các hộ gia đình có trẻ em trên 13 tuổi có thể nhận được khoản thanh toán tối đa hai tuần một lần là $288,82 – tăng $11,34.

Khoản bổ sung cho Phúc lợi Thuế Gia đình Phần A cũng sẽ tăng từ $36,50 lên $916,15 và từ $18,25 lên $448,95 đối với các hộ gia đình nhận khoản thanh toán Phúc lợi Thuế Gia đình Phần B.

Những thay đổi về chỉ số cũng sẽ làm tăng ngưỡng thu nhập cho những người thuộc chế độ Parental Leave Pay.

Các yêu cầu về khả năng hội đủ điều kiện về thu nhập cũng sẽ được mở rộng đối với những người thuộc diện Parenting Payment Single, Age Pension, Disability Support Pension và Carer Payment.

Giới hạn tài sản đối với những người thuộc các khoản Thanh toán cho Người tìm việc, Phúc lợi Đặc biệt, ABSTUDY, Austudy, Trợ cấp Thanh niên, Thanh toán Nuôi dạy con cái cũng sẽ được tăng lên.

Ngân sách 2024-25 cũng thông báo rằng các tỷ lệ giả định, tính toán thu nhập từ các khoản đầu tư và xác định xem ai đó có thể tiếp cận các khoản thanh toán hay không, sẽ vẫn ở mức năm 2022 trong một năm nữa.

Các giấy tờ về ngân sách cho biết 876.000 người nhận hỗ trợ thu nhập, bao gồm 450.000 người về hưu sẽ được hưởng lợi từ quyết định này.

Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Amanda Rishworth cho biết những thay đổi về chỉ số sẽ mang lại “sự thúc đẩy kịp thời” cho những người nhận được các khoản thanh toán và lương hưu.

Bà nói: “Những mức tăng này sẽ thúc đẩy trực tiếp các khoản thanh toán hai tuần một lần cho các gia đình”.

Những thay đổi chỉ số hàng quý được tính toán bằng cách sử dụng những thay đổi đối với Chỉ số giá tiêu dùng.

Các số liệu gần đây nhất cho thấy lạm phát đã tăng 3,6% trong 12 tháng tính đến quý 3 năm 2024, với mức tăng lớn nhất ở giáo dục đại học và trung học (lần lượt là 6,5% và 6,1%), dịch vụ y tế và bệnh viện (2,3%). ) và tiền thuê (2,1%).

Phuong Dang
Link nguồn: https://www.perthnow.com.au/news/july-indexation-rates-to-boost-some-social-security-payments-from-july-1-24m-aussies-to-benefit-c-14884259
Bluey sẽ là ngôi sao trong chiến dịch du lịch mới của Queensland

Bluey sẽ là ngôi sao trong chiến dịch du lịch mới của Queensland

Hiện tượng toàn cầu Bluey sẽ là gương mặt đại diện chính thức của Queensland, dẫn đầu chiến dịch du lịch lớn nhất của Bang Sunshine trong hơn một thập kỷ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất